Klager på støy fra serverings- og skjenkesteder

Klager på støy fra utesteder, eller ordensforstyrrelser som kan knyttes til disse stedene, er ikke Næringsetatens ansvarsområde.

Kontakt bydelen eller Helseetaten

Klager på støy fra serverings- og skjenkesteder skal rettes til den bydelen stedet ligger i.

Hvis støyen berører flere bydeler, rettes klagen til Helseetaten. Bydelene og Helseetaten kan foreta støymålinger og fatte pålegg om retting hvis lydverdiene overskrides.

Musikk på uteserveringer

Etter kl. 23:00 er det forbudt for serverings- og skjenkesteder som ligger nærmere enn 50 meter fra boliger å spille musikk ute, eller slik at musikken høres ute. Klager på musikkstøy rettes til politiet.

Støy og ordensforstyrrelser fra gjester på vei til og fra serverings- og skjenkesteder

Naboer som opplever uønskede hendelser må enten ta kontakt med serveringsstedet det gjelder, eller med politiet. Hvis dialog med utestedet ikke fører frem, er politiet ansvarlig for å håndheve politivedtektene. Politiet kan stenge serverings- og skjenkesteder som ikke retter seg etter regelverket.

Tips oss

Næringsetaten tar imot tips om brudd på alkohollovgivningen og diskriminering ved serverings- og skjenkesteder.