Klager på støy fra serverings- og skjenkesteder

Klager på støy fra utesteder, eller ordensforstyrrelser som kan knyttes til disse stedene, er ikke Næringsetatens ansvarsområde. Kontakt bydelen utestedet ligger i, eller politiet.

Hvis dialog med serverings- eller skjenkestedet ikke fører fram, kan bydelen, Helseetaten eller politiet kontaktes. Det er ikke Næringsetatens ansvarsområde.

Slik kan du klage på støy

Bydelene og Helseetaten kan pålegge serverings- eller skjenkestedet å få gjennomført en støymåling. Hvis målingen viser at lydverdiene overskrides, kan utestedet bli pålagt å rette opp i dette.

Klager på støy fra serverings- og skjenkesteder skal rettes til den bydelen stedet ligger i.

Hvis støyen berører flere bydeler, rettes klagen til Helseetaten.

Regler for spilling av musikk

Musikk fra utesteder som kan høres inne i boliger

Når det gjelder lydnivået på musikk, så skal ikke naboer kunne høre musikken inne med lukkede vinduer uansett tid på døgnet.

Ta først kontakt med utestedet. Hvis dette ikke hjelper, henvend deg til bydelen du bor i.

Musikk på uteserveringer etter kl. 23

Etter kl. 23:00 er det forbudt for serverings- og skjenkesteder som ligger nærmere enn 50 meter fra boliger å spille musikk ute eller slik at musikken høres ute, for eksempel via åpne vinduer eller dører.

Klager rettes til politiet.

Musikkarrangementer utendørs

Serverings- og skjenkesteder som planlegger et utendørs musikkarrangement, skal på forhånd melde fra til kommunen og til politiet. Forhåndsmeldingen må være behandlet av kommunen, og berørte naboer må være informert i god tid før arrangementet.

Hvis du er plaget av et pågående arrangement, kontakt arrangøren. Hvis dette ikke fører fram, kontakt politiet.

Støy og ordensforstyrrelser fra gjester på vei til og fra serverings- og skjenkesteder

Naboer som opplever uønskede hendelser må enten ta kontakt med serveringsstedet det gjelder, eller med politiet.

Alle som har fått en serverings- eller skjenkebevilling har et selvstendig ansvar for å ivareta ro og orden på stedet, og sørge for nødvendig vakthold når forholdene tilsier det.

Politiet kan stenge serverings- og skjenkesteder som ikke retter seg etter regelverket, eller pålegge stedet å ha ordensvakter.

Tips oss

Næringsetaten tar imot tips om brudd på alkohollovgivningen og diskriminering ved serverings- og skjenkesteder