Til innhold

Klage på støy

Tillatelse til støy

Er det støy i forbindelse med utendørs musikkarrangementer eller bygg- og anleggsstøy, skal de som midlertidig bråker ha fått tillatelse av kommunen til det. Ta kontakt med kommunen  på 21 80 21 80 for å få informasjon om tillatelsen.

Slik klager du

 1. Ta først kontakt med de som bråker. Dette kan være både de som utfører arbeidet eller de som eier eiendommen.
 2. Finn ut av om borettslaget eller sameiet kan løse problemet. Hvis flere beboere er berørt, bør klagen sendes av borettslaget, sameiet eller utleier.
 3. Send skriftlig klage til oss, med følgende opplysninger:
  1. Hvor støyen kommer fra (for eksempel trafikk, nattklubb, tekniske maskiner eller lignende)
  2. Hvem som støyer
  3. Tidspunkt
  4. Varighet
  5. Hvem du klager for (privatperson, skole, sykehus, næring eller lignende)
  6. Hvordan støyen plager deg

 

Klageskjema

Veien videre

Du får svar på klagen innen en måned. Dersom vi trenger lengre tid får du et foreløpig svar innen 14 dager.