Kontaktforum mellom utelivsnæringen og Oslo kommune

Om kontaktforum

Kontaktforum er et samarbeid mellom restaurant- og utelivsnæringen og Oslo kommune. Forumet skal bidra til god dialog mellom næringen og kommunen. Kontaktforum består av representanter fra Oslo kommune, utelivet, Oslo Handelsstands Forening, Virke og NHO.

Restaurant- og utelivsnæringen i Oslo representerer en av de viktigste sektorene i Oslo når det gjelder verdiskapning og arbeidsplasser. Utelivsnæringen er viktig for Oslos attraktivitet som reiselivsdestinasjon, og blir også viktig i utviklingen av bilfritt byliv.

Møtereferater