Til innhold
Næringsetaten

Kontaktforum mellom utelivsnæringen og Oslo kommune

Oslos skjenkesteder kan åpne igjen fra 1. juni

Da oppheves kravet til matservering. Barer, puber og andre skjenkesteder må først registrere seg hos Næringsetaten.

Om kontaktforum

Kontaktforum er et samarbeid mellom restaurant- og utelivsnæringen og Oslo kommune. Forumet skal bidra til god dialog mellom næringen og kommunen. Kontaktforum består av representanter fra Oslo kommune, utelivet, Oslo Handelsstands Forening, Virke og NHO.

Restaurant- og utelivsnæringen i Oslo representerer en av de viktigste sektorene i Oslo når det gjelder verdiskapning og arbeidsplasser. Utelivsnæringen er viktig for Oslos attraktivitet som reiselivsdestinasjon, og blir også viktig i utviklingen av bilfritt byliv.

Møtereferater