Etablerer- og kunnskapsprøven

Kontakt oss for å avtale tidspunkt for prøven

Send en e-post til postmottak@nae.oslo.kommune.no og oppgi ditt navn, fødselsdato, telefonnummer og hvilken type prøve du skal ta. Vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt.