Kunnskapsprøvene

Det er ikke etablerer- eller kunnskapsprøver i uke 29, 30, 31 og 32

Det er heller ikke drop in på tirsdager og onsdager.

Nye kompensasjonsmidler til serverings- og skjenkesteder

Næringsetaten har sendt ut et digitalt brev til serverings- og skjenkesteder som kan søke midler. Når vi mottar skjemaene i retur, starter vi saksbehandlingen og utbetalingene. Det er ikke nødvendig å ringe oss.

Skjenkestedene kan servere alkohol fram til kl. 03:00.

Fra 5. juli oppheves lokale regler, og skjenkestedene i Oslo må følge nasjonale regler.

Det er tre ulike kunnskapsprøver. En for salgsbevilling i butikk, en for skjenkebevilling på restaurant/bar/pub og en for skjenkekontrollører.

Information for English speakers

 • The test can only be taken in Norwegian.

Hvem kan ta prøvene?

Alle som ønsker kan ta kunnskapsprøvene. Den som skal være styrer eller stedfortreder på et sted med salgs- eller skjenkebevilling må ha bestått kunnskapsprøven, og ha fylt 20 år.

Hvor tar du prøvene?

I Næringsetatens lokaler, Tollbugata 27, 5. etasje (inngang Øvre Slottsgate), 0157 OSLO.

Gjennomføring av prøvene

 • Du kan ta kunnskapsprøven på tirsdager og onsdager, men du må først avtale tid med oss. I uke 29, 30, 31 og 32 er det ikke prøver).
 • Ta med gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde.)
 • Det koster 400 kroner. Du vippser oss når du kommer.
 • Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Du må svare riktig på 24 av 30 spørsmål.
 • Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Det er lov å ta med ordbok.

Tilrettelegging ved spesielle behov

 • Dyslektikere kan ta kunnskapsprøven muntlig (krever legeattest)
 • Har du andre utfordringer tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd ved å sende en e-post til postmottak@nae.oslo.kommune.no.

Hva er pensum?

 • Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
 • Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, og 14.
 • Pensum for skjenkekontrollører:  Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapitler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14. 

Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" kan du kjøpe på vinn.no.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis, som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til Altinn og Min side.