Konsekvenser ved brudd på regelverket

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men Næringsetaten vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.

Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker

Næringsetaten utfører salgs- og skjenkekontroller i Oslo. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker.

Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol.

Hvilke steder har fått prikker?

Seks ganger i året legger vi ut en oversikt over hvilke salgs- og skjenkesteder som har fått prikker, og årsaken til prikktildelingen.

Oversikt over tildelte prikker siste 24 måneder (sist oppdatert 02.01.2024 (Excel)

Spørsmål om statistikken sendes på e-post til Næringsetaten: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Antall prikker for hvert regelbrudd

8 prikker

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av brennevin til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Lover og regler

Forskrift om prikktildeling

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder