Konsekvenser ved brudd på regelverket

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Ved brudd på alkoholloven tildeles prikker

Næringsetaten utfører salgs- og skjenkekontroller i Oslo. Hvis vi etter en kontroll konkluderer med brudd på alkoholloven, er vi forpliktet til å tildele prikker.

Hvis et salgs- eller skjenkested i løpet av to år får tolv prikker, er vi forpliktet til å inndra salgs- eller skjenkebevillingen i en uke. Når bevillingen er inndratt, kan ikke stedet selge eller skjenke alkohol.

Hvilke steder har fått prikker?

Seks ganger i året legger vi ut en oversikt over hvilke salgs- og skjenkesteder som har fått prikker, og årsaken til prikktildelingen.

Oversikt over tildelte prikker siste 24 måneder (sist oppdatert 03.06.2024) (Excel)

Spørsmål om statistikken sendes på e-post til Næringsetaten: postmottak@nae.oslo.kommune.no

Antall prikker for hvert regelbrudd

8 prikker

4 prikker

 • Salg og skjenking til åpenbart beruset person
 • Brudd på tidsbestemmelsene
 • Skjenking av brennevin til person mellom 18 og 20 år
 • Brudd på alderskrav til den som selger eller skjenker alkohol

2 prikker

 • Åpenbart påvirket person i lokalet
 • Mangler ved internkontrollsystemet
 • Manglende levering av omsetningsoppgave
 • Manglende betaling av gebyr
 • Brudd på regler om styrer og stedfortreder
 • Gjentatt diskriminering
 • Gjentatt narkotikaomsetning

1 prikk

 • Brudd på reglene om alkoholfrie alternativer
 • Brudd på reglene om plassering av alkoholholdig drikk på salgsstedet
 • Brudd på reglene om skjenkemengde for brennevin
 • Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket
 • Konsum av medbrakt alkohol
 • Gjester tar med alkohol ut
 • Brudd på reklameforbudet

Lover og regler

Forskrift om prikktildeling

Oversikt over lover og regler som gjelder for serverings-, salgs- og skjenkesteder