Diskriminering på utesteder

Det er forbudt for utesteder å diskriminere gjester. Næringsetaten arbeider mot utelivsdiskriminering gjennom kontroller, kurs og veiledning av utelivsnæringen.

Fornyelse av bevillinger i 2024

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal fornyes hvert fjerde år. I Oslo er det ennå ikke bestemt hvordan dette skal gjøres, men Næringsetaten vil sende ut informasjon til bevillingshavere så snart dette er avgjort.

Regler og råd for utesteder

Det er forbudt for utesteder å diskriminere gjestene, slik det er beskrevet i straffelovens § 186. Konsekvensen kan bli at stedet blir tildelt prikker. Hvis et utested får 12 prikker eller mer i løpet av to år, inndras skjenkebevillingen for en periode. Se hvor mange prikker som tildeles ved forskjellige typer brudd.

Gjestene skal behandles på en likeverdig måte. Dette betyr for eksempel:

  • Ingen kan nektes adgang eller bli behandlet dårligere på grunn av hudfarge eller nasjonal opprinnelse.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha samme rett til servering som andre.
  • Det er ikke lov med forskjellig inngangspris for kvinner og menn, eller ulik praksis for å slippe inn kvinner og menn.
  • En person med et utradisjonelt kjønnsuttrykk skal nyte samme respekt som andre.
  • Det ikke er tillatt å diskriminere på bakgrunn av homofil orientering.

Slik kan utesteder unngå å diskriminere

  • Gjør medarbeiderne godt kjent med hva som er diskriminering, og snakk om situasjoner hvor dere står i fare for å diskriminere
  • Ha klare regler for krav til kleskode, legitimasjon, alder og oppførsel, og sørg for at disse gjelder for alle
  • La reglene være godt synlige for gjestene, slik at en eventuell avvisning kan begrunnes

Aldersgrenser på utesteder

Som hovedregel er det ikke lov å ha andre aldersgrenser enn de som samsvarer med grensene for alkoholservering, som er enten 18 eller 20 år.

Les mer om usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og i likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

Har du opplevd å bli diskriminert på et utested?