Diskriminering på utesteder

Det er forbudt for utesteder å diskriminere gjester. Næringsetaten arbeider mot utelivsdiskriminering gjennom kontroller, kurs og veiledning av utelivsnæringen.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Regler og råd for utesteder

Det er forbudt for utesteder å diskriminere gjestene, slik det er beskrevet i straffelovens § 186. Konsekvensen kan bli at stedet blir tildelt prikker. Hvis et utested får 12 prikker eller mer i løpet av to år, inndras skjenkebevillingen for en periode. Se hvor mange prikker som tildeles ved forskjellige typer brudd.

Gjestene skal behandles på en likeverdig måte. Dette betyr for eksempel:

  • Ingen kan nektes adgang eller bli behandlet dårligere på grunn av hudfarge eller nasjonal opprinnelse.
  • Personer med nedsatt funksjonsevne skal ha samme rett til servering som andre.
  • Det er ikke lov med forskjellig inngangspris for kvinner og menn, eller ulik praksis for å slippe inn kvinner og menn.
  • En person med et utradisjonelt kjønnsuttrykk skal nyte samme respekt som andre.
  • Det ikke er tillatt å diskriminere på bakgrunn av homofil orientering.

Slik kan utesteder unngå å diskriminere

  • Gjør medarbeiderne godt kjent med hva som er diskriminering, og snakk om situasjoner hvor dere står i fare for å diskriminere
  • Ha klare regler for krav til kleskode, legitimasjon, alder og oppførsel, og sørg for at disse gjelder for alle
  • La reglene være godt synlige for gjestene, slik at en eventuell avvisning kan begrunnes

Aldersgrenser på utesteder

Som hovedregel er det ikke lov å ha andre aldersgrenser enn de som samsvarer med grensene for alkoholservering, som er enten 18 eller 20 år.

Les mer om usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder hos Likestillings- og diskrimineringsombudet og i likestillings- og diskrimineringsloven § 6.

Har du opplevd å bli diskriminert på et utested?