Kontroll av tobakkssalg og innkreving av tilsynsavgift

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og må betale en tilsynsavgift. Næringsetaten kontrollerer salgssteder i Oslo som selger tobakksvarer til forbruker.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

 • Alle som selger tobakksvarer må registrere seg i Helsedirektoratets tobakkssalgsregister.
  Dette gjelder også de som selger e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.
 • Salgsstedet er selv ansvarlig for å oppdatere opplysningene i registeret.
 • Alle som skal slutte å selge tobakksvarer, må selv avregistrere seg i tobakkssalgsregisteret. Dette gjelder også midlertidige salgssteder.

Les mer om hvordan registre og avregistrere tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakkssalg

Næringsetaten kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer til forbruker.

Vi ser blant annet etter at:

 • opplysningene i tobakkssalgsregisteret stemmer med opplysningene på salgsstedet
 • tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
 • det ikke reklameres for tobakksvarer
 • tobakksvarer og tobakksutstyr ikke er synlig oppstilt (gjelder ikke for spesialforretninger)
 • tobakksvarer ikke selges med rabatt eller gis bort
 • varene er kjøpt fra en registrert grossist
 • salgsstedet har en internkontroll som gir de ansatte god nok kunnskap om regelverket

Internkontroll for steder som selger tobakk

Alle salgssteder for tobakk må ha et internkontrollsystem, som skal kunne vises frem på hvert tilsynsbesøk. Internkontrollen skal gi de ansatte tilstrekkelig kunnskap om regelverket, og bidra til forsvarlig drift. Det er spesielt viktig å ha rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige. Det er også viktig å følge opp og forbedre rutiner og tiltak som ikke virker.

Internkontrollen innebærer at de ansvarlige på salgsstedet skal:

 • ha oversikt over lovverket
 • gi de ansatte opplæring i regelverket og salgsstedets egne rutiner
 • ha oversikt over hvordan oppgaver og ansvar er fordelt
 • kartlegge utfordringer
 • ha rutiner for å sikre at regelverket overholdes
 • ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik
 • gjennomgå internkontrollen regelmessig

Eksempel på en internkontroll som kan lastes ned og fylles ut (ODT)
Eksempel på en internkontroll som kan lastes ned og fylles ut (PDF)

Les mer om internkontroll på salgssteder for tobakk her

Brudd på tobakksskadelovgivningen

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

 • retting av det ulovlige forholdet
 • salgsforbud i en periode
 • tvangsmulkt

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er 5420 kroner i året.

For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1450 kroner for salg i inntil 30 dager. Dette gjelder salgssteder som selger deler av året, eller for en enkelt anledning.

Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer
Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften