Til innhold
Salg, servering og skjenking

Kontroll av tobakkssalg og innkreving av tilsynsavgift

Oslos skjenkesteder kan åpne igjen fra 1. juni

Da oppheves kravet til matservering. Barer, puber og andre skjenkesteder må først registrere seg hos Næringsetaten.

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakkssalg

Næringsetaten kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer til forbruker.

Vi ser blant annet etter at:

 • opplysningene i tobakkssalgsregisteret stemmer med opplysningene på salgsstedet
 • tobakksvarer ikke selges til personer under 18 år
 • det ikke reklameres for tobakksvarer
 • tobakksvarer ikke selges med rabatt eller gis bort
 • varene er kjøpt fra en registrert grossist
 • salgsstedet har en internkontroll som gir de ansatte god nok kunnskap om regelverket

Internkontroll for steder som selger tobakk

Alle salgssteder for tobakk må ha et internkontrollsystem. Internkontrollen skal gi de ansatte tilstrekkelig kunnskap om regelverket, og bidra til forsvarlig drift. Det er spesielt viktig å ha rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige. Det er også viktig å følge opp og forbedre rutiner og tiltak som ikke virker.

Internkontrollen innebærer at de ansvarlige på salgsstedet skal:

 • ha oversikt over lovverket 
 • gi de ansatte opplæring i regelverket og salgsstedets egne rutiner
 • ha oversikt over hvordan oppgaver og ansvar er fordelt
 • kartlegge utfordringer
 • ha rutiner for å sikre at regelverket overholdes
 • ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik
 • gjennomgå internkontrollen regelmessig

Brudd på tobakksskadelovgivningen

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

 • retting av det ulovlige forholdet
 • salgsforbud i en periode
 • tvangsmulkt

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er  4 580 kroner i året.

For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 220 kroner i året. 

Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer
Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften