Til innhold
Salg, servering og skjenking

Kontroll av tobakkssalg og innkreving av tilsynsavgift

Alle som selger tobakksvarer skal være registrert i tobakkssalgsregisteret og betale en tilsynsavgift.

Registrering og avregistrering i tobakkssalgsregisteret

Les mer om hvordan du registrer og avregistrerer tobakkssalg hos Helsedirektoratet.

Kontroll av tobakkssalg

Næringsetaten kontrollerer alle steder som selger tobakksvarer til forbruke

Vi ser blant annet etter at:

Brudd på tobakksskadelovgivningen

Brudd på regelverket kan føre til forskjellige reaksjoner:

  • retting av det ulovlige forholdet
  • salgsforbud i en periode
  • tvangsmulkt

Tilsynsavgift

Alle salgssteder for tobakk må hvert år betale en tilsynsavgift til kommunen. Tilsynsavgiften for faste salgssteder er kr 4 500 i året.

For midlertidige salgssteder er tilsynsavgiften 1 200 kroner i året.

Lover og regler

Regler for salg av tobakksvarer
Tobakksskadeloven
Tobakksalgsforskriften