Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Oslo

Oversikt over tillate salgstider for alkoholholdig drikk i butikk.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

 • Hverdager kl. 09:00–20:00
 • Lørdager kl. 09:00–18:00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl. 09:00–18:00
 • Påskeaften kl 09:00–16:00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
 • 1. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag - ordinære salgstider
 • Pinseaften kl. 09:00–16:00
 • Julaften kl. 09:00–16:00 (ikke på søndager)
 • Nyttårsaften kl. 09:00–18:00 (ikke på søndager)
 • Valgdagen kl. 09:00–20:00 (ikke på søndager)

Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune (lovdata.no)