Til innhold
Salg, servering og skjenking

Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Oslo

Oslos skjenkesteder kan åpne igjen fra 1. juni

Da oppheves kravet til matservering. Barer, puber og andre skjenkesteder må først registrere seg hos Næringsetaten.

 • Hverdager kl 09:00 - 20:00
 • Lørdager kl 09:00 - 18:00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl 09:00 - 18:00
 • Påskeaften kl 09:00 - 18:00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
 • 1. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl 09:00 - 20:00
 • Pinseaften kl 09:00 - 18:00
 • Julaften kl 09:00 - 18:00
 • Nyttårsaften kl 09:00 - 18:00
 • Valgdagen kl 09:00 - 20:00 (ikke på søndager)

Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune (lovdata.no)