Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Oslo

Nye kompensasjonsmidler til serverings- og skjenkesteder

Næringsetaten har sendt ut et digitalt brev til serverings- og skjenkesteder som kan søke midler. Når vi mottar skjemaene i retur, starter vi saksbehandlingen og utbetalingene. Det er ikke nødvendig å ringe oss.

Skjenkestedene kan servere alkohol fram til kl. 03:00.

Fra 5. juli oppheves lokale regler, og skjenkestedene i Oslo må følge nasjonale regler.

 • Hverdager kl 09:00 - 20:00
 • Lørdager kl 09:00 - 18:00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl 09:00 - 18:00
 • Påskeaften kl 09:00 - 18:00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
 • 1. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag kl 09:00 - 20:00
 • Pinseaften kl 09:00 - 18:00
 • Julaften kl 09:00 - 18:00
 • Nyttårsaften kl 09:00 - 18:00
 • Valgdagen kl 09:00 - 20:00 (ikke på søndager)

Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune (lovdata.no)