Salgstider for øl i dagligvarebutikker i Oslo

 • Hverdager kl 09:00 - 20:00
 • Lørdager kl 09:00 - 18:00
 • Søndager og helligdager - ikke ølsalg
 • Onsdag før skjærtorsdag kl 09:00 - 18:00
 • Påskeaften kl 09:00 - 18:00
 • Dagen før 1. mai - ordinære salgstider
 • 1. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før 17. mai - ordinære salgstider
 • 17. mai - ikke ølsalg
 • Dagen før Kristi Himmelfartsdag - ordinære salgstider
 • Pinseaften kl 09:00 - 18:00
 • Julaften kl 09:00 - 18:00 (ikke på søndager)
 • Nyttårsaften kl 09:00 - 18:00 (ikke på søndager)
 • Valgdagen kl 09:00 - 20:00 (ikke på søndager)

Forskrift om serverings-, salgs- og skjenkebevillinger i Oslo kommune (lovdata.no)