Skjenketider i Oslo

Dette gjelder for restauranter, barer, puber, nattklubber og andre steder med skjenkebevilling.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Generelt

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl 03:00.

Øl og vin

Skjenking av øl og vin (under 22 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 08:00 på hverdager og ikke før kl. 12:00 på søndager, helligdager og høytidsdager.

Brennevin

Skjenking av brennevin (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol) kan ikke skje før kl. 13:00.

Skjenking i julen

Skjenking av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent kan ikke skje før kl. 08:00 på julaften og nyttårsaften og ikke før kl. 12:00 på 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag. Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer kan ikke skje før kl. 13:00 alle dager. I romjulen gjelder alminnelige skjenketider.

Skjenking i påsken

Skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag: Skjenking av alkoholholdig drikk under 22% fra kl 12:00. Skjenking av alkoholholdig drikk over 22% fra kl. 13:00.
Påskeaften: Vanlig skjenketid.

Skjenking på 17. mai

Skjenking av øl er lov fra kl. 12:00. Skjenking av brennevin er lov fra kl. 13:00.

Skjenking i pinsen

1. og 2. pinsedag: Skjenking av alkoholholdig drikk under 22% fra kl 12:00. Skjenking av alkoholholdig drikk over 22% fra kl. 13:00.
Pinseaften: Vanlig skjenketid.

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03:00 til kl. 02:00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03:00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenking ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl 02:00 til kl 03:00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl 02:00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl 02:00. Klokken er da 03:00 etter ny tid.

Forskrift på lovdata.no

Forskrift om serverings-, salgs- og skjenketider, Oslo kommune på lovdata.no