Til innhold

Salutt-kurs

Salutt står for «sammen lager vi utelivet tryggere». Kurset er en kompetansedag for ansatte i utelivsbransjen. Målet er å gjøre utelivet i Oslo trygt både for ansatte og gjester. Godt samarbeid og dialog mellom kommunen og utelivsbransjen er viktig for å få dette til.

Om kurset

  • Kurset er obligatorisk for både heltids- og deltidsansatte som jobber på utesteder som har åpent etter klokken 01:00.
  • Vi skal holde kurs gjennom hele 2018.
  • Kurskalenderen oppdateres fortløpende.

Hvem må ta Salutt-kurset?

Kurset er obligatorisk for både heltids- og deltidsansatte som jobber på utesteder etter klokken 01:00, og som har befatning med skjenking av  alkohol.

Eksempler på ansatte som er pålagt å ta kurset er de som står bak baren og jobber i en serveringsfunksjon. Hvilken jobbtittel en ansatt har på skjenkestedet er ikke avgjørende. Det sentrale er om den ansatte er involvert i skjenkingen og serveringen av alkohol på stedet.

De som er unntatt fra kurskravet er ordensvakter, kokker,  personer som rydder uten å være i kontakt med gjester, personer som  jobber i garderoben eller med inngangspenger.

De som har tatt Salutt-kurs mellom 2012 og 2017, trenger ikke å ta kurset på nytt.

Hva lærer du?

Kurset gir kunnskap om

  • Alkoholloven med annet relevant regelverk
  • Konflikthåndtering og kommunikasjon
  • Hvordan rus virker på kroppen
  • Oslo kommunes samarbeid med utelivet

Dagen avsluttes med en prøve basert på kursprogrammet.

Hva koster det?

Det koster 500 kr.
Prisen inkluderer undervisning, matservering, avsluttende prøve og kursbevis.
Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til kurset. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvor tar du kurset?

Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

Kalender


Se hele kalenderen

Gjennomføring av kurset og prøven

  • Møt opp 15 minutter før kursstart for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde.
  • Prøven avlegges digitalt via din telefon eller via nettbrett som vi har til utlån.
  • Hvis du har behov for tilrettelegging ved prøveavleggelsen, så si fra til oss når du kommer på kurset.

Kurs- og prøvebevis

Alle som deltar på hele kurset og består prøven etterpå, får et kurs- og prøvebevis. Det sendes til digital postkasse eller Altinn, og til Min side.