Salutt-kurs

Salutt står for «sammen lager vi utelivet tryggere». Kurset er for ansatte i utelivsnæringen. Målet er å gjøre utelivet i Oslo trygt, både for ansatte og gjester. Godt samarbeid og dialog mellom kommunen og utelivet er viktig for å få dette til.

Nye Salutt-kurs i slutten av april

Video av kurset og nye prøvetidspunkter vil bli lagt ut på denne nettsiden i slutten av april. Ansatte uten Salutt-kurs kan i mellomtiden jobbe med servering av alkohol frem til kl. 01:00.

Hvem må ta Salutt-kurset?

Kurset er obligatorisk for både heltids- og deltidsansatte som jobber på utesteder etter klokken 01:00, og som har befatning med skjenking av alkohol.

Eksempler på ansatte som er pålagt å ta kurset er de som står i baren og jobber i en serveringsfunksjon. Hvilken jobbtittel en ansatt har på skjenkestedet er ikke avgjørende. Det sentrale er om den ansatte er involvert i skjenking og servering av alkohol på stedet.

De som er unntatt fra kurskravet er ordensvakter, kokker, ansatte som rydder uten å være i kontakt med gjester, personer som jobber i garderoben eller med inngangspenger.

Påmelding

Næringsetaten tilbyr digitale Salutt-kurs på norsk og engelsk. Read about the Salutt course in English here.

Kurset vil bli lagt ut som en video på denne nettsiden i slutten av april.

Hva lærer du?

Temaene er alkoholloven, alkoholens virkninger på kroppen og illegale rusmidler i utelivet.

Gjennomføring av kurset og prøven

  • Kurset er digitalt.
  • Prøven tar du også digitalt, enten på telefonen din, nettbrett eller PC. Vi anbefaler at du bruker PC eller Mac til kurset og prøven.
  • Du kan bruke inntil 90 minutter på prøven.
  • Du må ha gode nok språkkunnskaper til å kunne avlegge prøven på norsk.
  • Hvis du ikke består prøven kan du ta den på nytt innenfor de tilmålte 90 minuttene.

  • Hvis du ikke består prøven i løpet av prøvetiden på 90 minutter må du ta både kurset og prøven på nytt.

Kurs- og prøvebevis

Alle som deltar på hele kurset og består prøven etterpå, får et kurs- og prøvebevis. Logg deg inn i prøveportalen og last ned prøvebeviset ditt.

Mer informasjon om alkoholregelverket

Helsedirektoratets informasjon om alkoholregelverket kan være nyttig for deg før du skal gjennomføre kurset og prøven.

Har du spørsmål?

Kontakt Næringsetaten på tlf. 21 80 21 80 eller på salutt-kurs@nae.oslo.kommune.no.