Salutt-kurs

Ingen kontroll av Salutt-kurs for en periode

For tiden kontrollerer vi ikke at ansatte ved skjenkesteder har gjennomført Salutt-kurs. Under pandemien har vi ikke kunnet tilby Salutt-kurs, og det vil ta litt tid for oss å ta unna etterslepet. Planlagt oppstart for nye kurs er i januar 2022.

Salutt står for «sammen lager vi utelivet tryggere». Kurset er en kompetansedag for ansatte i utelivsbransjen. Målet er å gjøre utelivet i Oslo trygt både for ansatte og gjester. Godt samarbeid og dialog mellom kommunen og utelivsbransjen er viktig for å få dette til.

Hvem må ta Salutt-kurset?

Kurset er obligatorisk for både heltids- og deltidsansatte som jobber på utesteder etter klokken 01:00, og som har befatning med skjenking av  alkohol.

Eksempler på ansatte som er pålagt å ta kurset er de som står bak baren og jobber i en serveringsfunksjon. Hvilken jobbtittel en ansatt har på skjenkestedet er ikke avgjørende. Det sentrale er om den ansatte er involvert i skjenkingen og serveringen av alkohol på stedet.

De som er unntatt fra kurskravet er ordensvakter, kokker,  personer som rydder uten å være i kontakt med gjester, personer som  jobber i garderoben eller med inngangspenger.

De som har tatt Salutt-kurs mellom 2012 og 2017, trenger ikke å ta kurset på nytt.

Hva lærer du?

Kurset gir kunnskap om

  • Alkoholloven med annet relevant regelverk
  • Konflikthåndtering og kommunikasjon
  • Hvordan rus virker på kroppen
  • Oslo kommunes samarbeid med utelivet

Dagen avsluttes med en prøve basert på kursprogrammet.

Hva koster det?

Kurset koster 500 kr. Du betaler med vipps eller bankkort når du melder deg på. Prisen inkluderer undervisning, matservering, avsluttende prøve og kursbevis.

Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til kurset. Refusjon gis bare hvis du har legeerklæring.

Hvis arbeidsgiveren din skal dekke kursavgiften kan du bruke kvitteringen du får tilsendt fra oss som dokumentasjon.

Hvor tar du kurset?

Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7, 0151 Oslo

Gjennomføring av kurset og prøven

  • Møt opp 15 minutter før kurset starter for registrering og kontroll av legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde.
  • Prøven tar du digitalt, enten på telefonen din eller på nettbrett som vi låner ut.
  • Du kan bruke inntil 40 minutter på prøven.
  • Du må ha gode nok språkkunnskaper til å kunne avlegge prøven på norsk.
  • Hvis du trenger tilrettelegging for å gjennomføre prøven, krysser du av for dette når du melder deg på. Vi legger tilrette så langt det lar seg gjøre.

Kurs- og prøvebevis

Alle som deltar på hele kurset og består prøven etterpå, får et kurs- og prøvebevis. Det sendes til digital postkasse eller Altinn, og til Min side.