Salutt-kurs

Salutt står for «sammen lager vi utelivet tryggere». Målet er å gjøre utelivet i Oslo trygt, både for ansatte og gjester. Alle som jobber på et skjenkested etter kl. 01:00, og som har med skjenking av alkohol å gjøre, må ta Salutt-kurset og bestå prøven etterpå.

Ikke Salutt-prøver i sommer

Salutt-kurset kan sees når som helst, men det er ingen Salutt-prøver i juli eller de to første ukene av august.

Ny alkoholpolitisk handlingsplan på høring

Planen gir føringer for salgs- og skjenkestedene i Oslo de neste fire årene. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 01.08.2024.

Hvem må ta Salutt-kurset?

Kurset er obligatorisk for både heltids- og deltidsansatte som jobber på utesteder etter klokken 01:00, og som har befatning med skjenking av alkohol.

Eksempler på ansatte som er pålagt å ta kurset er de som står i baren og jobber i en serveringsfunksjon. Jobbtittelen er ikke avgjørende. Det som betyr noe er om den ansatte er involvert i skjenking og servering av alkohol på stedet.

De som er unntatt fra kurskravet er ordensvakter, kokker, ansatte som rydder uten å være i kontakt med gjester, personer som jobber i garderoben eller med inngangspenger.

Hva lærer du?

Målet med kurset er å få en grunnleggende forståelse av alkoholloven og hvilket ansvar den som jobber med skjenking av alkohol har.

Her tar du Salutt-kurset, ingen påmelding er nødvendig

Salutt-kurset er et nettbasert kurs som består av seks filmer. Vi anbefaler at du ser filmene i den angitte rekkefølgen. Du kan se filmene når som helst, fra din telefon, nettbrett eller PC.

The Salutt course and the test can also be taken in English.

1. Alkoholloven, bevillings- og prikktildelingssystemet, objektivt ansvar, kontroll

2. Alkoholreklame

3. Åpenbart påvirket, aktivitetsplikten, bistandsplikten

4. Aldersgrenser, narkotika, internkontrollen, uforsvarlig drift, tidsbestemmelsene

5. Diskriminering og økonomiske forhold

6. Alkohol og illegale rusmidler i utelivet

Etter kurset må du melde deg opp til en prøve

Meld deg på

  • Velg «Reservasjoner».
  • Velg ledig prøvetidspunkt og betal med Vipps. Det koster 200 kroner. Pass på at du har valgt «Salutt-prøven», da vi også tilbyr andre prøver. Studenter betaler 1 krone og velger prøven «Salutt-prøve student».
  • Du vil motta en e-postkvittering med påmeldings- og betalingsinformasjon. Sjekk søppelposten din hvis du ikke får e-posten.
  • Hvis din arbeidsgiver skal dekke prøveavgiften kan du bruke e-postkvitteringen som dokumentasjon.
  • Noen ganger blir beløpet kun reservert i Vipps og ikke trukket fra kontoen. Dette kan føre til at påmeldingen ikke blir registrert, og da må de melde deg på prøven på nytt.
  • Påmelding til prøven er bindende. Du får ikke tilbake prøveavgiften hvis du melder deg av eller ikke gjennomfører prøven.

Gjennomføring av prøven

  • Prøven er digital, og du tar den på din telefon, nettbrett eller PC.
  • Du kan bruke inntil 60 minutter på prøven.
  • Du kan ha opptil fire feil.
  • Hvis du ikke består prøven første gang, kan du ta den på nytt innenfor de tilmålte 60 minuttene.

Prøvebevis

Alle som gjennomfører Salutt-kurset og består prøven etterpå, får et prøvebevis. Logg deg inn i prøveportalen for å laste ned prøvebeviset ditt.

Mer informasjon om alkoholregelverket

Helsedirektoratets informasjon om alkoholregelverket kan være nyttig før du gjennomfører kurset og prøven.

Har du spørsmål?

Kontakt Næringsetaten på tlf. 21 80 21 80 eller på salutt-kurs@nae.oslo.kommune.no.