Fjordbyen

Filipstad

Filipstad skal bli et attraktivt område for både innbyggere i Osloregionen og for tilreisende.

Hva skjer på Filipstad?

Filipstad skal utvikles til å bli et boligområde med god forankring både visuelt og funksjonelt til byen.

Planen for Filipstad omfatter

  • mellom 2000 – 3000 nye  boliger, og inntil 340 utleieenheter, avhengig av leilighetsfordeling
  • ca. 9 000 arbeidsplasser
  • ny trikketrasé som knytter sammen Skillebekk og sentrum via Filipstad
  • ny pir for store cruiseskip
  • ny skole for 840 elever og ny barnehage med 24 avdelinger
  • totalt 91 daa til friareal, hvorav en stor park på inntil 41 daa og havnepromenade langs sjøkanten

Filipstad grenser til Aker Brygge og Tjuvholmen i øst, mot Frognerstranda i vest, og mot Skillebekk og Frogner i nord.

Filipstad skal bli et attraktivt område for både innbyggere i Osloregionen og for tilreisende fra inn- og utland.

Reguleringsforslag sendt til politisk behandling

Reguleringsforlaget ble sendt fra Plan- og bygningsetaten til politisk behandling i byrådet 10. juni 2013

Vedlegg

Følg saken

Pressebilder og illustrasjoner

Les mer om Fjordbyen

Filipstad er en del av Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Telefon
21 80 21 80

E-post