Filipstad

Filipstad skal bli et attraktivt område for både innbyggere i Osloregionen og for tilreisende.

Hva skjer på Filipstad?

Filipstad skal utvikles til å bli et boligområde med god forankring både visuelt og funksjonelt til byen.

Planene for Filipstad innebærer

  • et sted mellom 2200–3000 boliger. 300 av disse kan inneholde en utleiedel. Vi skal stille kvalitetskrav til bomiljøet, utearealer, leilighetsfordeling, luft og lys. Inntil 10 % kan brukes til studentboliger.
  • cirka 462 000 kvadratmeter ny bygningsmasse.
  • nye, store offentlige friområder og byrom skal bli bygget, blant annet en strandpark på 41 dekar med bademuligheter i fjorden.
  • at Havnepromenaden skal styrkes i begge retninger og til nabolagene, i tillegg skal den legge til rette for friluftsliv og aktiviteter.
  • rundt 9000 arbeidsplasser.
  • en ny grunnskole med flerbrukshall for 840 elever og nye barnehager med til sammen 24 avdelinger.
  • et helhetlig transportsystem som prioriterer kollektivtransport, syklister og fotgjengere.

Filipstad grenser til Aker Brygge og Tjuvholmen i øst, mot Frognerstranda i vest, og mot Skillebekk og Frogner i nord.

Filipstad skal bli et attraktivt område for både innbyggere i Osloregionen og for tilreisende fra inn- og utland.

Viktige vedtak er på plass

Bystyret vedtok 24. juni 2020 detaljreguleringen for E18 og Ring 1. Denne planen gjør det mulig å legge trafikken fra E18 under bakken mellom Operatunnelen og Hjortneskrysset. Ring 1 forlenges som bygate over bakken, uten at kapasiteten for privatbiler skal øke. Planen legger også til rette for sykkelvei og kollektivtrafikk. Det gjør det mulig å byutvikle Filipstad der E18 ikke danner en barriere.

Bystyret vedtok 24. juni 2020 områdereguleringen for Filipstad. Denne planen åpner for et boligområde med et sted mellom 2200-3000 boenheter, i et nytt bystrøk med blanding av ulike funksjoner og varierte offentlige rom. På Filipstad skal myke trafikanter og kollektivtrafikken bli prioritert. Målet er at Filipstad skal bli et forbildeområde for en menneske- og naturvennlig nullutslippsbydel.

Sammendrag av vedtatte planer for Filipstad (PDF, 19MB)

Les mer om Fjordbyen

Filipstad er en del av Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordbyenheten
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Telefon