Havnepromenaden

Oslo skal få 9 kilometer sammenhengende havnepromenade.

Hva er Havnepromenaden?

Oslo skal få en mer enn 9 kilometer lang sammenhengende havnepromenade med varierte tilbud hele året, allment tilgjengelig hele døgnet og tilpasset alle brukergrupper.

Målet er at Havnepromenaden skal gi et variert møte med vannet innenfor hvert delområde på strekningen. Den skal gå langs hele sjøfronten og skal være gjennomgående, tilstrekkelig bred og offentlig tilgjengelig hele døgnet.

Når skjer det?

Prosjektperioden løper fra 2008-2030. Midlertidige løsninger skal etableres der det er behov slik at en promenade kan realiseres så tidlig som mulig.

Hvor går Havnepromenaden?

Promenaden skal gå fra Frognerkilen i vest til Alnas utløp i øst.

Hvorfor lager vi en havnepromenade?

Bystyrets vedtak om Fjordbyplanen i 2008 «bestiller» et arbeid med en havnepromenade i Oslo. Havnepromenaden er folkets promenade og skal binde sammen fjorden og byen.

Havnepromenaden skal være et urbant svar på en «markatur», og en opplevelsestur som skal opplyse og overraske promenadegåere.

Hvem er ansvarlig?

Prosjektet er et kommunalt samarbeid mellom Byantikvaren, Bymiljøetaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Kulturetaten, Oslo Havn KF og Plan- og bygningsetaten.

Plan- og bygningsetaten er prosjektledende etat i dette arbeidet. I dette arbeidet inngår det også å skape en god dialog og samarbeidsform med de private grunneierne og aktørene i området.

Les mer om Havnepromenaden

Les mer om Fjordbyen

Alle delprosjekter i Fjordbyen

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Fjordby- og Bjørvikaenheten
Telefon