Hovinbyen

Hovinbyen er Oslos største byutviklingsområde.

Hovinbyen skal koble sammen indre by og Groruddalen. Området blir selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud, og skaper en velfungerende og selvstendig forlengelse av indre by.

Hovinbykonferansen 2024

I april gikk Hovinbykonferansen av stabelen. To dager med foredrag, workshops og diskusjoner om hvordan Hovinbyen kan utvikles til å bli en klimasmart bydel preget av sosial bærekraft. Et sted med fritidsaktiviteter, gode arbeidsplasser og boliger i et grønt og urbant miljø der det er enkelt å gå, sykle og reise kollektivt.

Presentasjoner fra konferansen finner du på hovinbykonferansen.no

Se informasjonsmøte om byutviklingen på Stor-Økern i opptak

Torsdag 16. november 2023 ble det holdt et åpent informasjonsmøte om byutviklingen på Stor-Økern. Møtet var i regi av Plan- og bygningsetaten (PBE), Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY), Bymiljøetaten (BYM) og Utdanningsetaten (UDE). Se opptak av presentasjonene her.

Hvor ligger Hovinbyen?

Hovinbyen strekker seg fra Løren i vest til Breivoll i øst og fra Bjerke i nord til Bryn i sør – området tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring 2 (ca 11 km2).

Når er Hovinbyen ferdig?

Prosjektet er i gang og arbeidet har et femtiårsperspektiv.

Pågående prosjekter i området

ByLab Oslo

Kontakt oss

Plan- og bygningsetaten

Besøksadresse
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Telefon

Les mer om Hovinbyen

Strategisk plan

Oversikt over overordnede planer for delområder i Hovinbyen

Hovinbyen i ByplanOslo

URBACT i Hovinbyen

Følg oss