ByLab Oslo

ByLab Oslo er en nøytral arena for byutvikling. Målet er å legge til rette for bedre samarbeid om byutvikling i Hovinbyen og resten av Oslo.

Hva er ByLab Oslo?

ByLab Oslo er et av flere virkemidler for å styrke samarbeidet om byutvikling. Det skal også være en arena for å skape en god by sammen. For å nå bærekraftsmålene og skape en attraktiv og helsefremmende by, trenger vi en arena der vi utfordres til å tenke utradisjonelt. Vi må i større grad involvere ulike kompetansemiljøer og perspektiver.

For å nå målene for Hovinbyen, vedtatt i strategisk plan for Hovinbyen, er det behov for en aktiv kommune og private aktører som benytter forskjellige virkemidler.

Å forandre et så stort byområde er krevende. Stat, kommune og grunneiere er ansvarlige for at Hovinbyen utvikles i tråd med den strategiske planen. For å bidra i en bærekraftig byutvikling av Hovinbyen, har Bydel Bjerke og Økern Sentrum ANS tatt initiativ til å etablere ByLab Oslo i lokalene til Økernsenteret.

Hva skal vi gjøre?

  • ByLab Oslo skal legge til rette for kunnskapsdeling, engasjement, arrangement og deltakelse i prosessene i by- og stedsutviklingen
  • ByLab Oslo skal brukes som et midlertidig eller fast arbeidssted for alle som jobber med byutvikling i Hovinbyen​
  • Gjøre lokaler tilgjengelige som studieplasser, undervisningslokaler og studio knyttet til undervisning
  • ByLab Oslo skal også være en arena med et attraktivt innhold som skaper liv og diskusjon om utvikling av Hovinbyen og Oslo

Mål for ByLab Oslo

  • ByLab Oslo skal bidra til at visjonen og målene for strategisk plan for Hovinbyen oppnås
  • ByLab Oslo skal være en møtearena for de som jobber med utvikling av Hovinbyen, hvor det skal være mulig å ha store og små samlinger
  • ByLab Oslo ønsker å legge til rette for økt deltakelse og bedre dialog mellom ulike aktører i utvikling av Hovinbyen og Oslo
  • Bylab Oslo ønsker å fremme folkehelse og styrke sosial bærekraft i byutviklingen
  • ByLab Oslo har som mål at vi får en bedre og mer attraktiv by for alle, gjennom å bidra til mer helhetlig og bærekraftig planlegging og utvikling
  • ByLab Oslo skal bidra til at Hovinbyen skal være en fremtidsrettet og klimasmart byutvidelse

Hvem har ansvar for ByLab Oslo?

Bydel Bjerke og Økern Sentrum ANS har tatt initiativ til å etablere ByLab Oslo i lokalene til Økernsenteret. Bydelen og Økern sentrum ANS har ansvar for prosjektet frem til foreningen ByLab Oslo er etablert.

Hva skjer med ByLab Oslo fremover?

ByLab Oslo har en langsiktig horisont. Prosjektet er nå inni en forprosjektfase frem til sommeren 2023. Da vil lokalene for ByLab Oslo klargjøres og strukturene etableres.

ByLab Oslo skal etter sommeren 2023 etableres som en forening med et styre. Styret skal sammen med ledelsen av ByLab Oslo overta ansvar for driften for ByLab Oslo.

Kontakt oss