Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Merverdiavtaler

Eiendoms- og byfornyelsesetaten følger opp bystyrets vedtak av 21. juni 2023, saksnr. 237/2023, Byrådssak 259/2022 - Inngåelse av merverdiavgiftsavtaler når private bygger offentlig infrastruktur for kommunal overtagelse.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier og en aktiv pådriver for utvikling av byen. Oslo er i endring, både sjøsiden og flere andre områder skal i de kommende årene utvikles.

Vi arbeider for en variert og bærekraftig vekst i hovedstaden ved å:

 • utvikle arealer for bygging av boliger, næring og andre offentlige formål
 • inngå utbyggingsavtaler og koordinere byutviklingsprosjekter
 • rydde opp i forurenset grunn og gjennomføre ulike miljøtiltak
 • kjøpe og selge eiendom
 • forvalte og leie ut eiendommer
 • arbeide for universell utforming
 • bidra til et attraktivt bysentrum

Eiendoms- og byfornyelsesetaten oppfyller miljøstandarden ISO 14001.

Mediekontakter

Etatsdirektør
Eskil Bråten
Mobil
Kommunikasjonssjef
Lena Nesset
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 874 780 782

Faktura til Oslo kommune.

Fakturaadresse: Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Fakturasentralen, Postboks 6532 Etterstad, 0606 Oslo.

Postjournal fra saksarkivet

For dokumentasjon eldre enn juni 2018 kan innsynsbegjæring sendes til: postmottak@eby.oslo.kommune.no

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@eby.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 491 Sentrum
0105 OSLO
Besøksadresse:
Christian Krohgs gate 16
0186 OSLO

Åpningstider

2. oktober — 8. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
9. oktober — 15. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
16. oktober — 22. oktober
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag