Eiendomsoversikt

Oversikt over bebygde og ubebygde eiendommer som kommunen eier, både i og utenfor Oslo.

Eiendomsoversikten viser kommunale eiendommer per juni 2017. Kommunens eiendomsmasse er ikke statisk og det kan ha skjedd endringer som følge av kjøp, salg, bytte av forvalter eller feilretting etter denne datoen. Eiendomsoversikten viser ikke tomter som er festet bort eller enkeltleiligheter som kommunen eier (seksjoner/borettslagsandeler).

Last ned eiendomsoversikt over alle Oslo kommunes eiendommer (XLSX 0,7MB)

Alternativt format:

Last ned eiendomsoversikt over Oslo kommunes eiendommer i Oslo (PDF 1,8MB)

Last ned eiendomsoversikt over Oslo kommunes eiendommer utenfor Oslo (PDF 0,1MB)

Eiendomsoversikten viser:

  • gårds- og bruksnummer
  • adresse
  • bydel
  • navn på eiendom
  • kommunal forvalter
  • areal

Tomter er markert med grønn farge. Bebygde eiendommer er markert med gul farge.