Bakkeløkka gård – rehabilitering

Hva skal vi gjøre?

Vi har rehabilitert flere bygninger på Bakkeløkka gård i samarbeid med Byantikvaren: en driftsbygning/stall, vognskjulet og våningshuset. Det er også igangsatt arbeid på uteområdene.

Den rehabiliterte driftsbygningen (stallen), som består av kjeller, første etasje samt loft og høyloft, tilfredsstiller nå dagens krav til universell utforming. Etter rehabiliteringen har stallen fått 18 bokser i ulik størrelse. I tillegg har stallen vaskeplass for hester og rom til utstyr. I kjelleren er det vaskerom, garderober, oppholdsrom, HC-toaletter og dusj. Det er også automatiske døråpnere og rullestolheis som sørger for enkel tilgang mellom kjeller og første etasje.

I låven ved siden av driftsbygningen er det etablert en isolatboks.

Våningshuset er inndelt i to boenheter.

I vognskjulet er det oppholdsrom, toalett, kontor, samt lager i kjeller. Bygget har to etasjer i tillegg til kjeller.

Bakkeløkka gård har fått ny rundpaddock (innhegning). Det er også bygget en påstigningsrampe som vil gjøre det lettere for alle å komme seg opp på hestene.

På eiendommens uteområde er det en dam med salamandere og ved siden av denne er det bygget en spiseplass med overbygd tak. Det er tatt hensyn til salamanderne i arbeidene på gården, og det er laget et salamanderhotell for vinterdvale.

Hva skjer når?

Arbeidet med å rehabilitere driftsbygningen, våningshuset og vognskjulet er avsluttet. Det gjenstår noe arbeid på uteområdet før byggene er klar for utleie. Når bygningene er klare for utleie vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten leie ut disse til markedsvilkår i tråd med etatens fullmakter.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil leie ut driftsbygningen til stall. Siden stallen tilfredsstiller krav til universell utforming vil det være mulig for en driver å tilby ride-fysioterapi. Eventuelle særkrav til drift vil stå i utleieannonsen på Finn.no.

Hvor ligger Bakkeløkka gård?

Bakkeløkka gård ligger sør for Oslo rett ved E6 i Bydel Søndre Nordstrand. Det er god dekning av kollektivtrafikk i området, med kort vei til busstopp og t-bane. Se hvordan du kan komme deg dit hos Ruter.

Fakta om eiendommen

Bakkeløkka gård, som er en tidligere husmannsplass, ble opprettet som eget bruk fra 1860 og var i drift til 1970. Den er en av Aker-gårdene og består av til sammen 11 bygg: våningshus, kårbolig, stabbur og flere driftsbygninger. De siste årene har eiendommen vært leid ut til blant annet stall, bolig og lokaler for næringsvirksomhet.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten eier og forvalter hele eiendommen.

Flyfoto av eiendommen
Bilde: Oslo kommune

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig Pettersen
Mobil