Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Bakkeløkka gård – rehabilitering

Bakkeløkka gård – rehabilitering

Vi rehabiliterer en driftsbygning på Bakkeløkka gård, og gjør Bakkeløkka gård til en universelt utformet og tilgjengelig stall for alle. 

Kort om Bakkeløkka gård

  • Tidligere husmannsplass
  • Opprettet som eget bruk fra 1860 og var i drift til 1970
  • Driftbygningen ble oppført på 1920-tallet

Hva skal vi gjøre?

Vi rehabiliterer en driftsbygning i samarbeid med Byantikvaren. Etter rehabiliteringen skal blant annet stallen være universelt utformet, med et mer tilgjengelig tilbud til byens innbyggere. Terrenget i uteområdene skal justeres slik at de også blir tilrettelagt for bevegelseshemmede.

Driftsbygningen består delvis av to etasjer og skal tilpasses dagens krav til universell utforming. Gulvene i de forskjellige delene av driftsbygningen har til nå hatt ulik høyde. Vi er i gang med å planere og gjøre gulvet i første etasje terskelfritt. De forskjellige overflatene skal også få kontrastfarger.

Etter rehabiliteringen blir det 18 bokser for ulike typer hest i stallen, vaskeplass for hest, rom til utstyr og høyloft. I kjelleren blir det vaskerom, garderober, HC-toaletter og dusj. En løfteplattform skal sørge for enkel tilgang mellom kjeller og første etasje.

I bygget ved siden av driftsbygningen blir det oppholdsrom og kontor, samt et ekstra lager.

Bakkeløkka gård har fått ny rundpaddock (innhegning), som også kan brukes til terapiridning. Her skal vi bygge en påstigningsrampe som vil gjøre det lettere for alle å komme seg opp på hestene. 

På eiendommen er det en dam med salamandere. Vi har tatt hensyn til salamanderne i arbeidene på gården, og har blant annet laget et salamanderhotell for vinterdvale.

Hva skjer når?

Arbeidet med å rehabilitere driftsbygningen og tilrettelegge for universell utforming på Bakkeløkka gård er påbegynt og skal være ferdige i løpet av sommeren 2019. Når dette arbeidet er ferdig, vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten leie ut driftsbygningen til stalldrift i tråd med etatens fullmakter til markedsvilkår. Eiendoms- og byfornyelsesetaten ønsker at stalldriften skal være åpen for publikum og vil i en fremtidig leiekontrakt stille krav om dette. Det er også lagt til rette for terapiridning i en fremtidig stalldrift.

Hvor ligger Bakkeløkka gård?

Bakkeløkka gård ligger sør for Oslo rett ved E6 i Bydel Søndre Nordstrand. Det er god dekning av kollektivtrafikk i området, med kort vei til busstopp og t-bane. Se hvordan du kan komme deg dit hos Ruter.

Fakta om eiendommen

Bakkeløkka gård, som er en tidligere husmannsplass, ble opprettet som eget bruk fra 1860 og var i drift til 1970. Den er en av Aker-gårdene og består av til sammen 11 bygg: våningshus, kårbolig, stabbur og flere driftsbygninger.

Driftsbygningen, som vi nå rehabiliterer, ble oppført på 1920-tallet. Den er blitt bygget på i to omganger. Den opprinnelige delen er i bindingsverk, mens tilbygget som rommer stallen er i teglstein. Bygget har også et lite laftet tilbygg.

De siste årene har eiendommen vært leid ut til blant annet stall, bolig og lokaler for næringsvirksomhet.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten eier og forvalter hele eiendommen.

Flyfoto av eiendommenFlyfoto av eiendommen

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post