Slik bygger vi Oslo

Bakkeløkka gård – rehabilitering

Kort om Bakkeløkka gård

  • Tidligere husmannsplass
  • Opprettet som eget bruk fra 1860 og var i drift til 1970
  • Driftbygningen ble oppført på 1920-tallet

Hva skal vi gjøre?

Vi har rehabilitert en driftsbygning/stall på Bakkeløkka gård i samarbeid med Byantikvaren, og er nå i gang med å rehabilitere våningshuset. Det er også igangsatt arbeid på uteområdene.

Driftsbygningen, som er rehabilitert, består av kjeller, første etasje samt loft og høyloft. Driftsbygningen tilfredsstiller nå dagens krav til universell utforming.

Etter rehabiliteringen har stallen fått 18 bokser i ulik størrelse. I tillegg har stallen vaskeplass for hester og rom til utstyr. I kjelleren er det vaskerom, garderober, oppholdsrom, HC-toaletter og dusj. Det er også automatiske døråpnere og rullestolheis som sørger for enkel tilgang mellom kjeller og første etasje. I låven ved siden av driftsbygningen er det etablert en isolatboks.

I vognskjulet ved siden av driftsbygningen er det oppholdsrom, toalett, kontor, samt lager i kjeller. Bygget har to etasjer i tillegg til kjeller.

Bakkeløkka gård har fått ny rundpaddock (innhegning). Det er også bygget en påstigningsrampe som vil gjøre det lettere for alle å komme seg opp på hestene.  

På eiendommens uteområde er det en dam med salamandere og ved siden av denne er det bygget en spiseplass med overbygd tak. Det er tatt hensyn til salamanderne i arbeidene på gården, og det er laget et salamanderhotell for vinterdvale.

Hva skjer når?

Arbeidet med å rehabilitere driftsbygningen og vognskjulet er avsluttet. Arbeidet med å rehabilitere våningshuset er i gang, og vil være ferdig første kvartal i 2020.

Når bygningene er klare for utleie vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten leie ut disse i tråd med etatens fullmakter til markedsvilkår.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil leie ut driftsbygningen til stall. Siden stallen tilfredsstiller krav til universell utforming vil det være mulig for en driver å tilby ride-fysioterapi. Eventuelle særkrav til drift vil bli formulert i en utleieannonse.

Hvor ligger Bakkeløkka gård?

Bakkeløkka gård ligger sør for Oslo rett ved E6 i Bydel Søndre Nordstrand. Det er god dekning av kollektivtrafikk i området, med kort vei til busstopp og t-bane. Se hvordan du kan komme deg dit hos Ruter.

Fakta om eiendommen

Bakkeløkka gård, som er en tidligere husmannsplass, ble opprettet som eget bruk fra 1860 og var i drift til 1970. Den er en av Aker-gårdene og består av til sammen 11 bygg: våningshus, kårbolig, stabbur og flere driftsbygninger.

Driftsbygningen som er rehabilitert, ble oppført i to omganger. Den opprinnelige delen er fra cirka 1860, og tilbygget kom på 1920-tallet. Den opprinnelige delen er i bindingsverk, mens tilbygget som rommer stallen er i teglstein. Bygget har også et lite laftet tilbygg.

De siste årene har eiendommen vært leid ut til blant annet stall, bolig og lokaler for næringsvirksomhet.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten eier og forvalter hele eiendommen.

Flyfoto av eiendommenFlyfoto av eiendommen

Kontakt oss

Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Kommunikasjonsrådgiver

Solveig Pettersen

Mobilnummer
958 82 631

E-post