Til innhold
Kommunal eiendom

Eiendomsutleie og feste

Leie av bebygde arealer

Eiendoms- og byfornyelsesetatens utleieobjekter annonseres på Finn.no.

Boliger til leie

Næringseiendom til leie

Leie av tomteareal

Oslo kommune leier midlertidig ut flere tomtearealer i og omkring byen. Enkelte tomter annonseres på Finn.no. Andre tomter leies ut etter konkrete henvendelser.

Tomter til leie

Næringstomter til leie 

Eiendoms- og byfornyelsesetaten kontrollerer og følger opp tomtene for å forhindre ulovlig bruk og forsøpling av tomter.

Feste av tomt

Inngåelse av nye festekontrakter skjer kun i spesielle tilfeller.

Leie av parkeringsplass

Boligbygg Oslo KF leier ut parkeringsplasser på kommunale adresser over hele byen. Plassene er i garasjer eller utendørs. Bruk kartet til å finne parkeringsplasser i ditt område og for å sende en forespørsel om å leie parkeringsplass.

Parkeringsplasser til leie

 

Kontaktinformasjon

Kontakt Boligbygg om leie av parkeringsplass

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten om areal og feste


Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Telefon: 21 80 21 80
E-post:

Besøksadresse
Christian Krohgs gate 16, 0186 OSLO


Telefon: 21 80 21 80
E-post: