Eiendomsutleie og feste

Leie av bebygde arealer

Eiendoms- og byfornyelsesetatens utleieobjekter annonseres på Finn.no. Dersom det ikke dukker opp noen utleieobjekter i lenkene nedenfor, betyr dette at vi for tiden ikke har noen ledige utleieobjekter:

Leie av tomteareal

Oslo kommune leier midlertidig ut flere tomtearealer i og omkring byen.

Enkelte tomter annonseres på Finn.no. Dersom det ikke dukker opp noen utleieobjekter i lenkene nedenfor, betyr dette at vi for tiden ikke har noen ledige utleieobjekter:

Andre tomter leies ut etter konkrete henvendelser.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten kontrollerer og følger opp tomtene for å forhindre ulovlig bruk og forsøpling av tomter.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten om leie av tomteareal.

Feste av tomt

Inngåelse av nye festekontrakter skjer kun i spesielle tilfeller.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten om feste av tomt.

Leie av parkeringsplass

Boligbygg Oslo KF leier ut parkeringsplasser på kommunale adresser over hele byen. Plassene er i garasjer eller utendørs.