Til innhold
Kommunal eiendom

Eiendomsutleie og feste

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Leie av bebygde arealer

Eiendoms- og byfornyelsesetatens utleieobjekter annonseres på Finn.no:

Leie av tomteareal

Oslo kommune leier midlertidig ut flere tomtearealer i og omkring byen.

Enkelte tomter annonseres på Finn.no: 

Andre tomter leies ut etter konkrete henvendelser.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten kontrollerer og følger opp tomtene for å forhindre ulovlig bruk og forsøpling av tomter.

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten om leie av tomteareal.

Feste av tomt

Inngåelse av nye festekontrakter skjer kun i spesielle tilfeller. 

Kontakt Eiendoms- og byfornyelsesetaten om feste av tomt.

Leie av parkeringsplass

Boligbygg Oslo KF leier ut parkeringsplasser på kommunale adresser over hele byen. Plassene er i garasjer eller utendørs.