Til innhold

Kommunal forkjøpsrett

Beboerne i en leiegård kan få mulighet til å kjøpe gården når den selges. Forkjøpsretten utløses når en leiegård selges, og det er kommunen som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av beboerne.

Betingelser for forkjøpsrett

Forkjøpsretten kan gi beboere bosatt i en leiegård mulighet til å overta gården når den selges, og kan benyttes når blant annet følgende betingelser er oppfylt:

  • Leiegården må ha minst fem boliger (leiligheter).
  • Leiegården må være solgt til ny eier.
  • Beboerne må danne borettslag/eierseksjonssameie og oppfylle evt. andre krav.
  • Beboerne må dokumentere at de kan klare de økonomiske forpliktelsene.
  • Kommunen, (bystyret), må vedta å benytte forkjøpsretten på vegne av beboerne.

Informasjonsbrosjyre om kommunal forkjøpsrett til leiegårder i Oslo (PDF 0,1MB).