Eiendomssalg

Annonsering av salg av kommunale eiendommer

Eiendommer til salgs annonseres på Finn.no, på etatens nettsider og i aviser. Dersom det ikke dukker opp noen salgseiendommer i lenkene nedenfor, betyr dette at vi for tiden ikke har noen til salgs.

Bolig til salgs

Fritidsbolig til salgs

Næringseiendom til salgs

Tomter til salgs

Næringstomter til salgs

Budgivning

 • Det avholdes åpen budrunde.
 • Interessenter får opplyst høyeste bud.
 • Unntaksvis, etter åpen budrunde, avholdes lukket budrunde.

Kjøpekontrakt

 • Kommunens alminnelige kjøpevilkår legges til grunn.
 • Eiendommene selges slik de er, fri for pengeheftelser.
 • Kjøper dekker alle overdragelseskostnader, dokumentavgift, tinglysningsgebyr, eventuelle oppmålingskostnader og konsesjonsgebyr.
 • Utgifter til megler dekkes av Oslo kommune.

Salgsvedtak

 • Salg av eiendommer inntil NOK 15 millioner vedtas av etaten med behandlingstid på 2-4 uker.
 • Salg av eiendommer inntil NOK 30 millioner vedtas av byråd for byutvikling med behandlingstid på 4-6 uker.
 • Salg av eiendommer inntil NOK 50 millioner vedtas av byrådet med behandlingstid på 6-8 uker.
 • Salg av eiendommer over NOK 50 millioner vedtas av bystyret med behandlingstid på 3-4 måneder.

Gjennomføring, oppgjør, skjøteutstedelse

 • Når salget er vedtatt av kompetent organ sendes undertegnet kjøpekontrakt og betalingspåkrav til kjøper.
 • Kjøpesummen skal normalt betales innen 30 dager etter at kjøper har mottatt påkrav.
 • Eiendommen overtas samme dag som betaling finner sted.
 • Skjøte utstedes når betaling er mottatt, eller så snart eiendommen tildeles gårds- og bruksnummer.

Instruks for salg av fast eiendom (PDF)