Levende Oslo

Gjennom Levende Oslo samarbeider Oslo kommune med bylivsaktørene for å gjøre sentrum enda mer attraktivt og tilgjengelig.

Bylivsundersøkelsen 2024

Levende Oslo startet i 2022 arbeidet med en ny bylivsundersøkelse, ti år etter forrige undersøkelse av bylivet i sentrum. Hensikten har vært å gi en oppdatert beskrivelse av bylivet i Oslo, slik det har utviklet seg siden 2014, og å få en pekepinn på om utviklingen av sentrum går i ønsket retning.

Bylivsundersøkelsen 2024 ser på samspillet mellom byens kvaliteter og menneskelig opplevelse av og aktivitet i byen innenfor Oslo sentrum med Hammersborg, Fredensborg, Hausmannskvartalene, Vulkanområdet på Grünerløkka, og deler av Grønland og Tøyen.

Dykk ned i Bylivsundersøkelsen 2024, eller les om undersøkelsen i:

Bylivsundersøkelsene gir Levende Oslo et felles kunskapsgrunnlag om hva som påvirker utviklingen av bylivet i Oslo sentrum. Fredag 3. mai 2024 inviterte sekretariatet for Levende Oslo til fagseminaret "Bylivet i Oslo sentrum i dag og utviklingen siste ti år" om Bylivsundersøkelsen 2024.

Hva er Levende Oslos oppdrag?

Levende Oslo er et privat-offentlig samarbeid om å utvikle Oslo sentrum til en levende, attraktivt og tilgjengelig bykjerne (Byrådssak 1185/05). Samarbeidet foregår gjennom regelsmessige møter hvor byråden for byutvikling, sammen med andre aktuelle byrådsavdelinger, møter aktuelle bransjeorganisasjoner for sentrale bylivsaktører i Oslo sentrum.

Mandat for Levende Oslo (2023-2027) beskriver Levende Oslo som et rådgivende organ for byutviklingsbyråden i tidligfase-saker som har med Oslo sentrum å gjøre.

Hammersborgerklæringen, som er byrådets politiske grunnlag, ligger til grunn for Levende Oslo-samarbeidet.

Hvor skjer det?

Samarbeidets geografiske innsatsområde er Oslo sentrum, fra Tjuvholmen til Sørenga og fra fjorden opp til Vulkan på Grünerløkka.

Hvem deltar i samarbeidet?

Levende Oslo er organisert som en samarbeidsgruppe. I denne gruppen deltar byråd for byutvikling, sentrale kommunale virksomheter og privat næringsliv i sentrum representert bl.a. med gårdeierne, reiselivet, handels- og serveringsnæringen, og andre bylivsaktører.

Sekretariatsfunksjonen er lagt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Samarbeidsprosjektet Levende Oslo er ikke tidsbegrenset.

Dokumenter

Rapporter og planer

Bylivsundersøkelser

Kartlegginger og programmer

Lenker

Kontakt

Sekretariatsleder
Yngvar Hegrenes
Mobil
Kommunikasjonsansvarlig
Lena Nesset
Mobil