Levende Oslo

Gjennom Levende Oslo samarbeider Oslo kommune med bylivsaktørene for å gjøre sentrum enda mer attraktivt og tilgjengelig.

Fagseminar om Bylivsundersøkelsen 2024 i Oslo rådhus 3. mai

Levende Oslo inviterer til fagseminaret "Bylivet i Oslo sentrum i dag og utviklingen siste ti år" om den nylig publiserte Bylivsundersøkelsen 2024.

Bylivsundersøkelsen 2024

Levende Oslo har siden 2022 arbeidet med en ny bylivsundersøkelse, ti år etter forrige undersøkelse av bylivet i sentrum. Hensikten har vært å kunne gi en oppdatert beskrivelse av bylivet i Oslo, slik det har utviklet seg siden 2014, og å få en pekepinn på om utviklingen av sentrum går i ønsket retning.

Bylivsundersøkelsen 2024 ser på samspillet mellom byens kvaliteter og menneskelig opplevelse av og aktivitet i byen innenfor Oslo sentrum med Hammersborg, Fredensborg, Hausmannskvartalene, Vulkanområdet på Grünerløkka, og deler av Grønland og Tøyen.

Dykk ned i Bylivsundersøkelsen 2024, eller les om undersøkelsen i:

Bylivsundersøkelsene gir Levende Oslo et felles kunskapsgrunnlag om hva som påvirker utviklingen av bylivet i Oslo sentrum.

Hva er Levende Oslos oppdrag?

Levende Oslo er et privat-offentlig samarbeid om å utvikle Oslo sentrum til en levende, attraktivt og tilgjengelig bykjerne (Byrådssak 1185/05). Samarbeidet foregår gjennom regelsmessige møter hvor byråden for byutvikling, sammen med andre aktuelle byrådsavdelinger, møter aktuelle bransjeorganisasjoner for sentrale bylivsaktører i Oslo sentrum.

Mandat for Levende Oslo (2023-2027) beskriver Levende Oslo som et rådgivende organ for byutviklingsbyråden i tidligfase-saker som har med Oslo sentrum å gjøre.

Hammersborgerklæringen, som er byrådets politiske grunnlag, ligger til grunn for Levende Oslo-samarbeidet.

Hvor skjer det?

Samarbeidets geografiske innsatsområde er Oslo sentrum, fra Tjuvholmen til Sørenga og fra fjorden opp til Vulkan på Grünerløkka.

Hvem deltar i samarbeidet?

Levende Oslo er organisert som en samarbeidsgruppe. I denne gruppen deltar byråd for byutvikling, sentrale kommunale virksomheter og privat næringsliv i sentrum representert bl.a. med gårdeierne, reiselivet, handels- og serveringsnæringen, og andre bylivsaktører.

Sekretariatsfunksjonen er lagt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Samarbeidsprosjektet Levende Oslo er ikke tidsbegrenset.

Dokumenter

Rapporter og planer

Bylivsundersøkelser

Kartlegginger og programmer

Lenker

Kontakt

Sekretariatsleder
Yngvar Hegrenes
Mobil
Kommunikasjonsansvarlig
Lena Nesset
Mobil