Levende Oslo

Hva er levende Oslo?

Levende Oslo er et offentlig-privat samarbeid om å utvikle Oslo sentrum til en levende, attraktivt og tilgjengelig bykjerne.

Levende Oslo fokuserer på:

  • kvalitet i opprustning av gater og plasser
  • kvalitet i drift og vedlikehold av gater og plasser
  • tiltak som bidrar til mer opphold, mer byliv og økt trivsel i Oslo sentrum

Dette gjør vi ved å:

  • øke kunnskapen om hvordan sentrum brukes
  • ruste opp gater, gågater, plasser og torg
  • skape og utvikle gode møteplasser
  • stimulere til mer effektiv kollektivtransport og bedre parkeringsdekning
  • etablere programmer for belysning og blomster
  • stimulere til aktiviteter og arrangementer til alle årstider

Hvor skjer det?

Levende Oslos geografisk innsatsområde er Oslo sentrum, inkludert Kvadraturen og havnepromenaden.

Hvorfor gjør vi det?

Gjennom samarbeid mellom ulike private og offentlige sentrumsaktører, og på tvers av sektorer, er målet at utviklingen av Oslo sentrum skal være samordnet og helhetlig.

Hvem er ansvarlig?

Levende Oslo er organisert i en samarbeidsgruppe og et funksjonsutvalg. Sekretariatsfunksjonen er lagt til Eiendoms- og byfornyelsesetaten.

Samarbeidsgruppen ledes av byråd for byutvikling, og består i tillegg av sentrale kommunale etater, og privat næringsliv i sentrum representert bl.a. med gårdeierne, reiselivet, handels- og serveringsnæringen, samt Statsbygg.

Hva skjer når?

Levende Oslo-samarbeidet er etablert ved byrådssak 1185/05. Samarbeidsprosjektet er ikke tidsbegrenset.

Bylivsundersøkelsen 2024

Ti år etter forrige bylivsundersøkelse, har Oslo kommune v/Levende Oslo igjen undersøkt bylivet i sentrum. Hensikten har vært å kunne gi en oppdatert beskrivelse av bylivet i Oslo, slik det har utviklet seg siden 2014, og å få en pekepinn på om utviklingen av sentrum går i ønsket retning.

Bylivsundersøkelsen 2024 ser på samspillet mellom byens kvaliteter og menneskelig opplevelse av og aktivitet i byen innenfor Oslo sentrum med Hammersborg, Fredensborg, Hausmannskvartalene, Vulkanområdet på Grünerløkka, og deler av Grønland og Tøyen.

Dykk ned i Bylivsundersøkelsen 2024

Kontakt

Sekretariatsleder Yngvar Hegrenes
Mobil
Kommunikasjonsansvarlig
Lena Nesset
Mobil

Dokumenter

Lenker