Reinventing Cities

Internasjonal konkurranse som arrangeres av C40. Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål.

Hva er det?

Den internasjonale konkurransen Reinventing Cities oppfordrer politikere i verdens byer til å vektlegge en grønn og innovativ byutvikling, spesielt med tanke på bygg- og anleggsnæringen, samarbeide med private aktører om energi-, transport- og avfallsløsninger. Konkurransen har som mål å sette nye standarder for klimavennlige urbane prosjekter, og bane vei for nye måter å arbeide tverrfaglig på - for å oppnå de beste innovative løsningene for fremtidens byer. Konkurransen åpner for å konkurrere på blant annet innovasjon, arkitektur, og ulike former for kollektivløsninger og sambruk. Målet er å stimulere til nullutslipp.

Oslo kommune ønsker å være i front i kampen mot klimaendringer, og stilte derfor med to eiendommer i Groruddalen i konkurransen. Eiendommene er lokalisert på Furuset og Stovner.

Oslo kommune har allerede en av verdens mest ambisiøse klimamål, blant annet ved å jobbe for å redusere utslippene med 95 prosent innen 2030 og innføringen av et eget klimabudsjett. Oslo var også Europas miljøhovedstad i 2019.

I denne internasjonale miljø- og klimakonkurransen konkurrerer private aktører om å foreslå de mest bærekraftige konsepter for eiendommene som storbyer verden over stiller med. Vinnerteamet for hver enkelt eiendom får muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget. Teamene The Urban Village (Furuset) og Recipe for Future Living (Stovner) vant konkurransen i Oslo, og får mulighet til å realisere sine prosjekter. Forslagene fra finalistene har vært utstilt på hvert sitt lokalbibliotek (Furuset og Stovner).

Hvor gjennomføres det?

Oslo kommune stilte med to eiendommer i konkurransen, begge lokalisert i Groruddalen. Groruddalssatsingen har gitt området betydelig løft, blant annet oppgradering av offentlige rom, gjenåpning av bekker, bedre belysning, nye lekeplasser med utstyr og kunst i offentlig rom. Flere private aktører viser også økt interesse for området.

Furuset

Eiendommen på Furuset ligger sentralt og innenfor områdereguleringen for Furuset. Dette området på Furuset er kommunens forbildeområde innenfor FutureBuilt-programmet, som har som mål å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur. På Furuset er flere prosjekter ferdigstilt, og flere er under planlegging, som for eksempel gjenåpning av bekkeløp, mikroenergianlegg og nye boliger i Karihaugveien (Selvaag/JM). Mange er FutureBuilt-prosjekter med høye miljøkrav - som Trygve Lies Plass, Furuset Hagelandsby, Førstehjemsboligene i Usholtveien 31, Verdensparken skole og nytt energisystem.

Tomten ligger sentralt i den nye Bygata

 • Ca. 2 750 m2
 • Utbyggere kunne gå rett på byggesak uten detaljregulering

Les mer om eiendommen og stedsbestemte krav på C40s nettside

Stovner

Eiendommen ligger sentralt på Stovner, like ved Stovner T-banestasjon, og er den første delen av et større industriområde som skal utvikles i løpet av de neste 20-30 årene. På naboeiendommen er Oslobygg KF i gang med å bygge et nytt bad.

Les om prosjekteringen av Stovner bad.

 • Stasjonsnær tomt ved Stovner T-bane og ved siden av det kommende badet, Nordvestre del av Aasta Hansteensvei 2, totalt ca. 7 200 m2
 • Reguleringsplan for eiendommen er utarbeidet parallelt med konkurransen

Når gjennomføres det?

Salget av tomtene på Furuset og Stovner er vedtatt av Oslo Bystyre og vinnerteamene kan realisere sine prosjekter.

Konkurransen startet i november 2017, og i mai 2019 ble vinnerne for tomtene i Oslo, Reykjavik, Madrid, Milano og Stor-Paris kåret i Kulturkirken Jakob i Oslo. Alle teamene som deltok i konkurransen presenterterte sine forslag for en lokal jury som vurderte og innstilte innkomne forslag. I Oslo er det bystyret som vedtar salg av eiendommene.

Om konkurransen

Konkurransen er satt i gang av et internasjonalt storbynettverk, kalt Cities Climate Leadership Group (C40), som har forpliktet seg til å jobbe mot klimaendringer. Konkurransen skal stimulere til nullutslipp og nye innovative klima- og miljøløsninger gjennom å realisere pilotprosjekter.

Konkurransen er en videreføring av den suksessfulle konkurransen Reinventing Paris 2015, som ble initiert av ordføreren i Paris og tidligere styreleder i C40 (2016-2019), Anne Hidalgo. Paris-konkurransen, som gjaldt 23 eiendommer, fikk meget god respons med over 800 innkomne forslag.

Forlatte bygninger, parkeringsplasser og utfordrende tomter fikk nå nytt liv med klimavennlige løsninger. Etter suksessen i Paris satte C40 i gang den globale konkurransen for å invitere verdens byer til å sette en ny standard for bærekraftig utvikling – og å finne fremtidens løsninger.

Følgende byer har deltatt i Reinventing Cities: Auckland, Cape Town, Chicago, Houston, Madrid, Milano, Montreal, Oslo, Paris, Portland, Reykjavik, Rio de Janeiro, Salvador, San Francisco og Vancouver.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten er kommunens grunneier, og gjennomførte konkurransen for Oslo kommune.

Les mer om Reinventing Cities, konkurransevilkår og Oslo-tomtene på Reinventing Cities' offisielle nettside.

Fire team kjempet om Oslo-tomtene

Aktuelle aktører kunne melde sin interesse for å delta i konkurransen innen 31. mai 2018.

I første runde kom det inn tolv forslag som ble gjennomgått og vurdert av en utvelgelseskomité, som bestod av ulike representanter fra Oslo kommune, C40 og FutureBuilt. Seks finalistteam ble med videre i konkurransen, men to team trakk seg. De siste fire teamene avga et endelig og bindende prosjekttilbud i februar 2019.

Deltakerne besto av tverrfaglige team, fordi konkurransen oppfordrer til nye typer samarbeid som kan gi nye løsninger og attraktive prosjekter. Teamene hadde faglig kompetanse blant annet innenfor arkitektur, trafikk/transport, eiendomsutvikling og økonomi. I tillegg, selv om det ikke er påkrevd, ble deltakerteamene oppfordret til å samarbeide med en lokal partner for å forsikre seg om at lokale regler ble fulgt - og for å legge til rette for lokal involvering.

På nettsiden til C40 finner du konkurransereglement og dokumenter om stedsbestemte krav for hver eiendom, samt mer informasjon om:

 • konkurransen og kriterier
 • eiendommene
 • tidsfrister

Besøk C40s offisielle nettside.

Disse var finalister for eiendommen på Furuset

 1. The Urban Village Team (OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS
 2. CONTROL GREEN GROUP (Control AS, Kaden+Lager GmbH)

Disse var finalister for eiendommen på Stovner

 1. Recipe for Future Living (Ineo eiendomAS, Mad arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS, Deichman Bibliotek Stovner)
 2. Reinventing the Village (Norske Helsehus AS, White arkitekter AB, COWI AS, OSLO INTERNATIONAL HUB, Sopra Steria AS, IOTA Fundation, NORANERGY AS, SINTEF AS, Helseforetaket Incita AS)

Information in English

Read more about Reinventing cites and Oslos sites on Reinventing Cities' official site.

Kontakt oss

Kommunikasjonsrådgiver
Solveig Pettersen
Telefon