Stovner bad

Kultur- og idrettsbygg har fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for Stovner bad.

Hvordan blir badet?

Oppdraget vårt er å utrede et 25 meter basseng med bredde inntil 21 meter og en enkel tribunetrapp. Det skal i tillegg legges til rette for opplærings- og behandlingsbasseng med heve-/senkebunn, HC-tilrettelegging og mulighet for 34 grader i vannet. Stovner bad skal inneholde et eget familiebasseng og et eget barnebasseng, og muligheten for en eller flere sklier skal vurderes.

Hvorfor planlegger vi nytt bad?

Badet skal gi et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset både svømmeidretten, skoler og publikum i alle aldre.

Badets størrelse skal møte behovene i Bydel Stovner, og ha en kapasitet på 100.000 - 300.000 besøkende årlig.

Hvor skal badet ligge?

Oslo kommune eier et utviklingsområde i bydel Stovner, beliggende mellom Aasta Hansteens vei, Fossumveien og T-banen. Stovner bad skal ligge i nordøstre del av dette utviklingsområde, med nærhet til Stovner senter og T-banen.

Miljø og energi

Kultur- og idrettsbygg har fokus på energi og miljø og samarbeider med SIAT, Senter for idrettsanlegg og teknologi i Trondheim, for å komme frem til de beste energieffektive løsningene i badet.

Berørte bydeler

Bydel Stovner.

Hva skjer når?

Reguleringsplanen for området ble vedtatt 18.11.20. 

Forprosjektet er ferdigstilt, og kvalitetssikret i byrådsavdelingen.

Hvem er ansvarlig?

Kultur- og idrettsbygg (KID) er ansvarlig for å prosjektere nytt bad på Stovner. Området er uregulert, så KID samarbeider med blant annet Boligbygg om plangrepet. 

Kultur- og idrettsbygg har engasjert SWECO og Dyrø og Moen Arkitekter til å utarbeide forprosjektet.

Følg Kultur- og idrettsbygg

 

Kontakt oss

Kommunikasjonssjef

Ingunn Olsen

Mobilnummer
90 55 77 53

E-post

Kultur- og idrettsbygg

Olav Vs gate 4

Telefon
2180 2180

E-post