Stovner bad

Oslobygg skal bygge nytt bad i Fossumdumpa på Stovner

Hvordan blir badet?

Stovner bad skal ligge i Fossumdumpa, som ligger nært Stovner senter og T-banestasjonen. Stovner bad skal inneholde fem bassenger, varm- og kald kulp, stup og sklie. I tillegg skal badet ha garderober, aktivitetssal, styrketreningsrom, sosialt rom og kafé i tørr og våt sone.

Stovner bads inngangshall peker ut mot Stasjonsplassen og skal få kafé med inne- og uteplasser. Stasjonsplassen vil bli utformet med trapper, benker og beplantning. Det vil ikke gi innsyn inn i badet, men badet får et fint utsyn. Stasjonsplassen har tilgang til T-banens perrongområde. Mot Fossumveien vil det være egen HC-inngang med HC-parkering., og en HC-inngang med HC-parkering.

Hva skal badet inneholde?

 • 25 meter langt basseng (30 °C) med 8 baner og startpaller på kortsiden, sitteplasser langs langsiden.
 • Opplæringsbasseng som holder 34 °C
 • Familiebasseng (34 °C)
 • Barnebasseng (34 °C)
 • Stupebasseng
 • Boblebad (36 °C)
 • Varmkulp (36 °C)
 • Kaldkulp (12 °C)
 • Badstue
 • HC-garderober
 • Garderober

Badet skal gi et helhetlig svømme- og badetilbud tilpasset både svømmeidretten, skoler og publikum i alle aldre.

Miljø og energi

Stovner bad har fokus på miljøvennlige løsninger, både under byggetiden og i ferdig bygg.

Anleggsplassen til Stovner bad er fossilfri og har stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. Det betyr at prosjektet jobber mot at anleggsmaskinene i så stor grad som mulig skal være elektriske og helt utslippsfrie. Alternativt går de på biodiesel. Fra og med 2025 vil prosjektet gjennomføres utelukkende utslippsfritt.

Badet bygges med spylevannsgjenvinner for effektiv vannforbruk. Det vil si at bassengvannet blir renset i et renseanlegg og gjenbrukt i bassenget. På den måten reduserer vi bruk av vann fra offentlig nett. En gråvannsgjenvinner vil hente ut energi fra avløptsvann fra dusj og vask.

Det nye anlegget vil gjøre bruk av solcelleanlegg på tak og fjernvarme som energikilder.

Det nye badet bygges med grønt tak som fordrøyer overvann, og bidrar til bedre luftkvalitet og biologisk mangfold.

Hvor skal badet ligge?

Oslo kommune eier et utviklingsområde i bydel Stovner, beliggende mellom Aasta Hansteens vei, Fossumveien og T-banen. Stovner bad skal ligge i nordøstre del av dette utviklingsområde, med nærhet til Stovner senter og T-banen.

Berørte bydeler

Bydel Stovner.

Hva skjer når?

Oppstart byggearbeider er planlagt før sommeren 2023. De første aktivitetene på tomta vil være masseoppfylling, spunting og peling. Dette innebærer svært støyende arbeider.

Byggearbeidene vil fortsette frem mot 2026, og vi håper å ønske alle velkomne til Stovner bad sommeren 2026.

Naboinformasjon

Her finner du aktuell naboinformasjon om Stovner bad

Hvem er ansvarlig?

Oslobygg KF er ansvarlig for å prosjektere nytt bad på Stovner.

Kontakt oss

Oslobygg KF

Telefon

Oslobygg KF

Seniorrådgiver kommunikasjon
Ingunn Olsen
Mobil