Medvirkning i byutviklingen – si din mening

Hvordan vil du at byen skal bli? Her kan du lære hvordan vi lager planer for utvikling av Oslo, og hvordan du kan komme med innspill.