Du har rett til å medvirke når nye planer legges

Du har rett til å medvirke når nye planer lages