Heiskontroll

Heiser og løfteinnretninger i drift må kontrolleres minst hvert andre år. Oslo heiskontroll tilbyr avtale om fast kontroll av dine heiser og løfteinnretninger.

Avtale om heiskontroll

Vi tilbyr avtale om sikkerhetskontroll av heiser og løfteinnretninger. Vi kontrollerer heisene i tide og fører inn i sentralt installasjonsregister.

Pris

  • Person- og vareheis: 3660 kroner eksklusiv moms.
  • Småvareheis, trappeheis, rulletrapp og rullebånd: 2670 kroner eksklusiv moms.

Når vi gjennomfører sikkerhetskontroll av flere enn én løfteinnretning på samme adresse, gir vi 10 prosent rabatt.

Bestill avtale om heiskontroll (logg inn)

Har du spørsmål om bestilling, ta kontakt med Bjørn Paulsen. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden.

Etter heiskontroll

Du mottar rapport fra heiskontrollen. 


Du må rette opp eventuelle mangler fra sikkerhetskontrollen og sende rapporten fra dette til Oslo heiskontroll.

Hva er ditt ansvar som heiseier?

Du må sørge for at et kontrollorgan som er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennomfører en sikkerhetskontroll av heisen din minst hvert andre år. En servicekontroll kan ikke erstatte sikkerhetskontrollen.

Som eier av heis eller løfteinnretning er du ansvarlig for å:

  • holde anlegg som er i bruk sikkerhetsmessig forsvarlig
  • rapportere om ulykker eller nestenulykker til Oslo kommune via Oslo heiskontroll
  • melde fra om anlegg som rives eller settes ut av drift, til sathesan.vimalanathan@pbe.oslo.kommune.no eller bjorn.paulsen@pbe.oslo.kommune.no
  • melde fra om anlegg som har vært ute av drift og ønskes tatt bruk igjen, fordi vi må vurdere om det må gjennomføres en ny sikkerhetskontroll
  • dokumentere ettersyn eller reparasjon i en loggbok som oppbevares ved anlegget

Hvem møter du?

Kontaktpersoner i Oslo heiskontroll
NavnKontaktStilling
Bjørn Terje Paulsen982 36 560, bjorn.paulsen@pbe.oslo.kommune.noEnhetsleder
Sathesan Vimalanathan907 69 486, sathesan.vimalanathan@pbe.oslo.kommune.noProsjektingeniør
Tor Evensen982 36 556Sikkerhetskontrollør
Roar Lauvstad952 98 607Sikkerhetskontrollør
Per Arne Ruud909 42 631Sikkerhetskontrollør
Olaf Bekkevold482 07 074Sikkerhetskontrollør
Inge Stenhaug916 32 508Sikkerhetskontrollør
Atle Hauglund915 97 181Sikkerhetskontrollør

Avslutte avtale?

Du kan avbestille dersom du ikke ønsker at vi skal utføre sikkerhetskontrollen. Send e-post til heis@pbe.oslo.kommune.no.