Til innhold
Plan, bygg og eiendom

Heiskontroll

Heiser og løfteinnretninger i drift må kontrolleres minst hvert andre år. Vi kan tilby avtale om fast kontroll av dine heiser og løfteinnretninger.

Hva er ditt ansvar som heiseier?

Du må sørge for at et kontrollorgan som er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, gjennomfører en sikkerhetskontroll av heisen din minst hvert andre år. En servicekontroll kan ikke erstatte sikkerhetskontrollen.
 
Som eier av heis eller løfteinnretning er du ansvarlig for å
  • rette opp eventuelle mangler fra sikkerhetskontrollen
  • sende inn underskrevet rapport fra sikkerhetskontrollen til Oslo heiskontroll
  • rapportere om ulykker eller nestenulykker til Oslo heiskontroll
  • melde fra om anlegg som rives eller settes ut av drift, til sathesan.vimalanathan@pbe.oslo.kommune.no eller bjorn.paulsen@pbe.oslo.kommune.no
  • melde fra om anlegg som har vært ute av drift og ønskes tatt bruk igjen, fordi vi må vurdere om det må gjennomføres en ny sikkerhetskontroll
  • dokumentere ettersyn eller reparasjon i en loggbok som oppbevares ved anlegget

Vi tilbyr avtale om heiskontroll

Ta kontakt for å inngå avtale om periodisk heiskontroll. Bestillingsskjemaet sendes til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Du kan avbestille dersom du ikke ønsker at vi skal utføre sikkerhetskontrollen.

Hva inneholder avtalen?

Hvem møter du?

 

Kontaktpersoner
NavnTelefon
Bjørn Terje Paulsen (leder)98 23 65 60
Sathesan Vimalanathan90 76 94 86
Tor Evensen98 23 65 56
Roar Lauvstad95 29 86 07
Per Arne Ruud90 94 26 31
Olaf Bekkevold48 20 70 74
Inge Stenhaug91 63 25 08
Atle Hauglund91 59 71 81

 

Hva koster heiskontrollen?

  • person- og vareheis: 3660 kroner eksklusiv moms
  • småvareheis, trappeheis, rulletrapp og rullebånd: 2670 kroner eksklusiv moms

Hvis vi gjennomfører sikkerhetskontroll av flere enn én løfteinnretning på samme adresse, gir vi 10 prosent rabatt.