Byantikvaren

Om oss

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

Vi arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Svartid på henvendelser

Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det ta lenger tid. Private tiltakshavere bør bestille tid i vårt publikumsmottak for raskere saksgang. Tid kan avtales ved å ringe vårt sentralbord i telefontiden.

For at Byantikvaren skal kunne behandle saker i publikumsmottaket må saken være tilstrekkelig belyst gjennom tegninger og/eller fotografi. Ta med utskrift av dokumentasjon som viser tiltaket. Vi ber om at dette ikke sendes inn på forhånd da vi ikke har kapasitet til å vurdere saken før saken behandles i publikumsmottaket. Det er satt av 30 min til hver sak.

Ledelse

Byantikvar
Ellen Hole
Mobil
Avdelingsleder for planavdelingen
Brit Kyrkjebø
Mobil
Avdelingsleder for byggesaksavdelingen
Vidar Trædal
Mobil
Administrasjonssjef
Stine-Mari Jansen
Mobil
Informasjonsansvarlig antikvar
Tove Solbakken
Mobil
Antikvar/teknisk rådgiver
André Korsaksel
Mobil
Arkeologikoordinator
Silje Hauge
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 993.

Faktura til Oslo kommune.

Kontakt

Telefon
48 23 04 17
E-post
postmottak@bya.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 2094
0505 OSLO
Besøksadresse:
Maridalsveien 3
0505 OSLO

Telefontid

26. februar — 3. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
4. mars — 10. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
11. mars — 17. mars
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag

For å besøke vårt publikumsmottak, må du bestille time på nett.

Bestill time her.