Kontakt

Telefon

48 23 04 17

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 2094, 0505 OSLO

Besøksadresse

Maridalsveien 3, 0505 OSLO

Telefontid

Uke 33

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:30
 • Onsdag: 12:30 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 11:30
 • Fredag: Stengt
Du må ringe oss for å få timeavtale før du møter opp i publikumsmottaket.

Uke 34

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:30
 • Onsdag: 12:30 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 11:30
 • Fredag: Stengt
Du må ringe oss for å få timeavtale før du møter opp i publikumsmottaket.

Uke 35

 • Mandag: Stengt
 • Tirsdag: 09:00 - 11:30
 • Onsdag: 12:30 - 15:00
 • Torsdag: 09:00 - 11:30
 • Fredag: Stengt
Du må ringe oss for å få timeavtale før du møter opp i publikumsmottaket.

Om oss

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

Vi arbeider for at byens verneverdige kulturminner tas vare på som en naturlig del av all arealplanlegging, byggevirksomhet og forvaltning av det fysiske miljøet. Byantikvaren driver også utstrakt formidling til et bredt spekter av målgrupper.

Svartid på henvendelser 

Vi forsøker å svare alle private tiltakshavere innen 12 uker, men i enkelte tilfeller kan det ta lenger tid. Private tiltakshavere bør bestille tid i vårt publikumsmottak for raskere saksgang. Tid kan avtales ved å ringe vårt sentralbord i telefontiden.

For at Byantikvaren skal kunne behandle saker i publikumsmottaket må saken være tilstrekkelig belyst gjennom tegninger og/eller fotografi. Ta med utskrift av dokumentasjon som viser tiltaket. Vi ber om at dette ikke sendes inn på forhånd da vi ikke har kapasitet til å vurdere saken før saken behandles i publikumsmottaket. Det er satt av 30 min til hver sak.

Ledelse

Byantikvar

Janne Wilberg

Mobilnummer: 91 60 62 11

E-post:

Avdelingsleder for planavdelingen

Hogne Langset

Mobilnummer: 93 26 97 57

E-post:

Avdelingsleder for byggesaksavdelingen

Vidar Trædal

Mobilnummer: 95 74 83 46

E-post:

Administrasjonssjef

Stine-Mari Jansen

Mobilnummer: 90 03 57 15

E-post:

Informasjonsansvarlig antikvar

Tove Solbakken

Mobilnummer: 98 03 05 16

E-post:

Antikvar/teknisk rådgiver

André Korsaksel

Mobilnummer: 47 33 84 91

E-post:

Arkeologikoordinator

Silje Hauge

Mobilnummer: 46 81 46 82

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 976 819 993.

Faktura til Oslo kommune.