Byantikvarens publikumsmottak

Her kan du bestille time i vårt publikumsmottak for saksbehandling over disk.

Kundemottaket vårt er fullbooket frem til sommeren

Det blir mulig å booke timer igjen fra 12. august.

Tjenesten er for deg som

 • skal gjennomføre søknadspliktige tiltak på en eiendom på gul liste
 • skal søke om riving av en bygning/anlegg
 • vil ha innledende råd om større utviklingsprosjekter
 • trenger en bekreftelse på at tiltaket du planlegger er en tilbakeføring til opprinnelig / tidligere utseende, for dermed å unngå søknadsplikt

Er du potensiell kjøper av en eiendom på gul liste? Byantikvaren svarer gjerne på spørsmål om eiendommen, men merk at disse må gå gjennom megler/nåværende eier.

Hva må du ha med deg til timen?

Hvis du skal få saken din ferdig behandlet over disk, må du ha med utskrift på papir av:

 • Redegjørelse for hva du ønsker å gjøre på eiendommen din, gjerne med en punktliste som viser hvert enkelt tiltak.
 • Gode fotografier av situasjonen nå. Det er særlig viktig med gode detaljbilder av f.eks. vinduer, dører, panel og så videre, dersom de er planlagt skiftet ut.
 • Ta gjerne med eldre fotografier av opprinnelig/tidligere utseende.
 • Tegninger av sist godkjente situasjon. Dette finner du hos Plan- og bygningsetaten.
 • Situasjonskart, flyfoto el.l. med tiltakets ytre grenser påtegnet.
 • Tegninger (målsatte plan-, fasade- og snitt-tegninger) og/eller gode perspektivillustrasjoner av det ønskede tiltaket.

Praktisk om timen

 • Den varer i 25-30 minutter
 • Den er gratis
 • Vi fører ikke referat

Bestill time

Alle andre henvendelser må sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no

Her kan du bestille time