Byantikvarens publikumsmottak

Her kan du bestille time i vårt publikumsmottak for saksbehandling over disk.

Tjenesten er for deg som:

 • Skal gjennomføre søknadspliktige tiltak på en eiendom på Gul liste.
 • Skal søke om riving av en bygning/anlegg.
 • Vil ha innledende råd om større utviklingsprosjekter.

Trenger en bekreftelse på at tiltaket du planlegger er en tilbakeføring til opprinnelig / tidligere utseende, for dermed å unngå søknadsplikt.

Er du potensiell kjøper av en eiendom på gul liste? Byantikvaren svarer gjerne på spørsmål om eiendommen, men merk at disse må gå gjennom megler/nåværende eier.

Alle andre henvendelser må sendes postmottak@bya.oslo.kommune.no

Her kan du bestille time!

Hva må du ha med deg til timen?

Hvis du skal få saken din ferdig behandlet over disk, må du ha med utskrift på papir av:

 • Redegjørelse for hva du ønsker å gjøre på eiendommen din, gjerne med en punktliste som viser hvert enkelt tiltak.
 • Gode fotografier av situasjonen nå. Det er særlig viktig med gode detaljbilder av f.eks. vinduer, dører, panel og så videre, dersom de er planlagt skiftet ut.
 • Ta gjerne med eldre fotografier av opprinnelig/tidligere utseende.
 • Tegninger av sist godkjente situasjon. Dette finner du hos Plan- og bygningsetaten.
 • Situasjonskart, flyfoto el.l. med tiltakets ytre grenser påtegnet.
 • Tegninger (målsatte plan-, fasade- og snitt-tegninger) og/eller gode perspektivillustrasjoner av det ønskede tiltaket.

Praktisk om timen

 • Den varer i 25-30 minutter
 • Den er gratis
 • Vi fører ikke referat