Til innhold
Kulturminner og bevaring

Gul liste

Endrede åpningstider i forbindelse med Korona

Fra mandag 23. mars er den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten stengt. Vi holder åpent på telefon hver dag 12:00-15:00.

Byantikvarens Gule liste i Kulturminnesøk

Gul liste - Byantikvaren i Oslo

I kartet er kulturminnene fargekodet

  • Rød betyr fredet.
  • Oransje betyr vernet etter plan- og bygningsloven.
  • Gult betyr kommunalt listeført.

​Klikk på et registrert kulturminne i kartet for å få informasjon om det. Tekniske problemer med kartet meldes til Riksantikvaren.

Gul liste forvaltes i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden. Publikumsversjonen av Askeladden heter Kulturminnesøk, og her kan alle få full oversikt over hovedstadens registrerte kulturminner. Oslos innbyggere kan selv sjekke vernestatus for bygården sin eller huset sitt, og gjennom kart, bilder og tekst finne mer informasjon om de registrerte kulturminnene.

Eiendommer som står oppført på Gul liste

Dersom eiendommen er registrert i Gul liste skal Byantikvaren gi en rådgivende uttalelse i byggesaker som berører eiendommen. Informasjonsark om Gul liste (PDF).