Til innhold
Plan, bygg og eiendom

Kulturminner og bevaring

Endrede åpningstider grunnet korona og påsken

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen tirsdag 7. april kl. 12:00-15:00 og onsdag 8. april kl. 12:00-14:00. Vi har påskestengt fra 9.-13. april.