Fredningsforslag for Oslo Handelsgymnasium

Byantikvaren har utarbeidet et fredningsforslag for Oslo Handelsgymnasium Parkveien 65. Høringsfrist er 1. august 2024.