Barnetoget på Karl Johann

17. mai-feiringen i Oslo

Barnetoget i Oslo 2021 er avlyst. Vi publiserer program for dagen og informasjon om feiringen fortløpende.

Barnetoget i Oslo 17. mai avlyses – feiringen dedikeres barn og unge

17. maikomiteen har besluttet at barnetoget i Oslo 17. mai avlyses. Dette er begrunnet med smittesituasjonen og at det ikke kan forventes at byen er tilbake i en normalsituasjon innen feiringen.