Til innhold
17. mai

Rekkefølgen i barnetoget

Rekkefølgen i barnetoget er forskjellig fra år til år. Den endelige rekkefølgen for barnetoget 2020 er ikke klar ennå, men vil bli publisert i mars/april.