Til innhold

Skolenes rekkefølge i barnetoget

Listene over rekkefølgen i barnetoget er klare i begynnelsen av mai. Barnetoget går fra Akershus festning 10:00.

Når starter toget?

Barnetoget går fra Akershus festning 10:00. Finn ruten til barnetoget i Oslo.

Hvem går i barnetoget?

Alle offentlige grunn- og videregående skoler, samt friskoler blir invitert til å delta i barnetoget. Den enkelte skole avgjør om de skal gå eller ikke, og hvilke trinn som inviteres med.

Russ kan delta i barnetoget sammen med den videregående skolen de er elever ved. Det arrangeres ikke eget russetog i Oslo sentrum.

Det spesielle ved barnetoget i Oslo sentrum, er at det består av barn og korps. Dette særpreget vil vi beholde, og det er derfor ikke tillatt for foreldre og publikum å slutte seg til barnetoget underveis.

Voksne ledsagere i barnetoget har et særskilt ansvar og bærer skilt som markerer dette ansvaret. Den enkelte skoles ledelse vurderer behov for antall ledsagere og gjør avtaler med ansatte og foresatte om å være ledsagere.

Voksne som ønsker å gå i 17. mai-tog henvises til borgertog, som arrangeres i de ulike bydelene. 

Rekkefølgen i barnetoget

Forsvarets Stabsmusikk går først i toget. Deretter følger 17. mai-komiteen og representanter for byens politiske og administrative ledelse.

Første skole i 2018 er Østensjø skole som er 100-års jubilant. Nordseter og Skøyenåsen feirer 50 år, og går henholdsvis som nr. 2 og 3, etterfulgt av Karlsrud skole som er 25 år i 2018. Resten av skolenes rekkefølge blir offentliggjort i begynnelsen av mai. Gardemusikken avslutter barnetoget.