Til innhold

Skolenes rekkefølge i barnetoget

Hvert år legger vi ut to oversikter over de skolene som går i barnetoget, en alfabetisk og en nummerisk. Rekkefølgen for barnetoget 2018 vil være klar i begynnelsen av mai 2018.

Hvem kan gå i barnetoget?

Elever i både kommunale og friskoler kan gå i toget. Russ som ønsker å gå i barnetoget må gå sammen med sin skole. Det er ikke noe eget russetoget i Oslo.

Når starter og slutter barnetoget?

  • Barnetoget starter klokken 10:00 hvert år.
  • De første skolene ankommer Rådhusplassen cirka klokken 10:45 og de siste cirka klokken 13:30.
  • Første del av toget bruker cirka 45 minutter, men erfaringsmessig blir det stopp underveis slik at skoler lenger bak i rekkene bruker lengre tid