Til innhold

Skolenes rekkefølge i barnetoget

Barnetoget går fra Akershus festning 10:00. De videregående skolene går sist i barnetoget. Det er ikke et eget russetog, men russen kan delta med sine videregående skoler.

Når starter og slutter toget?

Barnetoget går fra Akershus festning kl. 10:00.

De første skolene ankommer Rådhusplassen kl. 10:45, og siste skole beregnes å ankomme cirka kl. 13:30. Det oppstår ofte forsinkelser underveis.

Hvem går i barnetoget?

Alle offentlige grunn- og videregående skoler, samt friskoler kan delta i barnetoget. Den enkelte skole avgjør om de skal gå eller ikke, og hvilke trinn som går.

Russ kan delta i barnetoget sammen med den videregående skolen de er elever ved. Det arrangeres ikke eget russetog i Oslo sentrum.

Det spesielle ved barnetoget i Oslo sentrum, er at det består av barn og korps. Dette særpreget vil vi beholde, og det er derfor ikke tillatt for foreldre og publikum å slutte seg til barnetoget underveis.

Voksne ledsagere i barnetoget har et særskilt ansvar og bærer skilt som markerer dette ansvaret. Skolenes ledelse vurderer behovet for antall ledsagere og gjør avtaler med ansatte og foresatte om å være ledsagere.

Voksne som ønsker å gå i 17. mai-tog henvises til borgertog, som arrangeres i de ulike bydelene. 

Rekkefølgen i barnetoget

Forsvarets Stabsmusikk går først i toget. Deretter følger 17. mai-komiteen og representanter for byens politiske og administrative ledelse. Etter disse følger skoler som feirer jubileum. Første skole i 2019 er Ljan med sine 125 år, nummer to er Trosterud 50 år, nummer tre og fire er Lusetjern og Montessoriskolen Lyse som begge feirer 25 år.

Resten av rekkefølgen er klar i midten av april 2019.