Til innhold

Skolenes rekkefølge i barnetoget

Barnetoget går fra Akershus festning 10:00. De videregående skolene går sist i barnetoget. Det er ikke et eget russetog, men russen kan delta med sine videregående skoler.

Når starter og slutter toget?

Barnetoget går fra Akershus festning kl. 10:00.

De første skolene ankommer Rådhusplassen kl. 10:45, og siste skole beregnes å ankomme cirka kl. 13:30. Det oppstår ofte forsinkelser underveis.

Hvem går i barnetoget?

Alle offentlige grunn- og videregående skoler, samt friskoler kan delta i barnetoget. Den enkelte skole avgjør om de skal gå eller ikke, og hvilke trinn som går.

Russ kan delta i barnetoget sammen med den videregående skolen de er elever ved. Det arrangeres ikke eget russetog i Oslo sentrum.

Det spesielle ved barnetoget i Oslo sentrum, er at det består av barn og korps. Dette særpreget vil vi beholde, og det er derfor ikke tillatt for foreldre og publikum å slutte seg til barnetoget underveis.

Voksne ledsagere i barnetoget har et særskilt ansvar og bærer skilt som markerer dette ansvaret. Skolenes ledelse vurderer behovet for antall ledsagere og gjør avtaler med ansatte og foresatte om å være ledsagere.

Voksne som ønsker å gå i 17. mai-tog henvises til borgertog, som arrangeres i de ulike bydelene. 

Rekkefølgen i barnetoget

Forsvarets Stabsmusikk går først i toget. Deretter følger 17. mai-komiteen og representanter for byens politiske og administrative ledelse.

Resten av rekkefølgen over skolene er ikke klar før i mars/april 2019.