Program 17. mai

Vi starter med bekransning på ti ulike gravsteder eller statuer i byen, følger opp med barnetog og den tradisjonelle festkonserten på Karpedammen scene.

Koralmusikk

 • 07:00: Oslo Janitsjar spiller utenfor kirkene Fossum, Paulus og Sinsen. Ruseløkka Janitsjarorkester spiller utenfor kirkene Bekkelaget, Frogner, Røa og Torshov.

Salutt

 • 12:00: Akershus Festning, salutt og ringing med Liberty Bell.

Bekransninger

Akershus Festning

 • 08:00: Nasjonalmonumentet.
 • 08:30: Minnesmerket over norske patrioter som ble skutt på Akershus festning under krigen 19:40 - 19:45: Tale og kransenedleggelse. Æresavdeling fra Hans Majestet Kongens Garde.
 • 09:00: Statuen av generalløytnant Otto Ruge i Minnelunden. Tale og kransenedleggelse. Æresavdeling fra Hans Majestets Kongens Garde.

Torshovparken

 • 08:00: Statuen av Fernanda Nissen. Tale ved Farrah Ghazanfar. Torshovkorpset spiller.

Slottsparken

 • 08:00: Statuen av Camilla Collett. Tale ved Olga Shamshur Flydal, prosjektleder i Den norske Helsingforskomité. Kvindelige Studenters Sangforening synger.

Vår Frelsers gravlund

 • 08:00: Ole Vigs grav. Utdanningsforbundet Oslo legger ned krans.
 • 08:00: Henrik Wergelands grav. Tale ved Maud Alette Christiansdatter Bratsberg-Siri, sekretær i elevrådet ved Høybråten skole. Sang ved elever fra Høybråten skole.
 • 08:15: Bjørnstjerne Bjørnsons grav. Tale ved skuespiller og manusforfatter Sunniva Lind Høverstad. Akademisk Korforening og Peblingene synger. Den slovakiske ambassaden legger ned krans, det gjør også Norsk Slovakisk Handelskammer sammen med Norsk Slovakisk Forum. Rikard Nordraaks grav bekranses samtidig.
 • 08:25: Henrik Ibsens grav. Tale ved Syed Nadeem Hussain, overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Sang ved Akademisk Korforening og Peblingene.
 • 08:35: Viggo Hansteen og Rolf Wickstrøms felles gravsted. Tale ved Ida Alexandra Ryen, avdelingsleder ved Hope for Justice. Sang ved Oslo Håndverker Sangforening.
 • 08:45: Anna Rogstads grav. Tale ved idrettsutøver Birgit Skarstein. Oslo Håndverker Sangforening synger.
 • 08:45: Henrik Wergelands grav. Tale ved Julie Malting Stray fra Det Mosaiske Trossamfund og sang ledet av Akademisk korforening. Arrangør: Jødisk Ungdomsforening og Det Mosaiske Trossamfund.
 • 09:00: Johan Sverdrups grav. Tale og kransenedleggelse ved Ane Breivik.
  Arrangør: Oslo Unge Venstre.
 • 09:00: Ivar Aasen-bautaen. Tale og kransenedleggelse. Arrangør: Studentmållaget i Oslo.
 • 09:10: Johan Gottfried Conradis grav. Oslo Håndverker Sangforening synger og legger ned blomster.

Gamlebyen gravlund

 • 08:30: Christian Magnus Falsens grav. Tale ved skuespiller Pia Maria Roll. Oslo Janitsjar spiller.

Stensparken

 • 08:30: Sigrid Undsets skulptur. Tale ved forfatter Lisa Esohel Knudsen. Bolteløkka jentekor synger.

Norsk Maritimt Museum – Bygdøy

 • 08:30: Krigsseilermonumentet. Tale ved generalmajor Elisabeth G. Michelsen. Kransenedleggelse ved Maritimt museum. Oslo damekor synger på fergen over til Bygdøy og ved bekransningen. Fergen går fra Rådhusbrygga kl 08.00, med retur etter bekransningen.

7. juni-plassen

 • 08:30: Kong Haakon VIIs statue. Stortingspresident Masud Gharahkhani legger ned krans. Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps spiller. Æresavdeling fra Hans Majestet Kongens Garde.

Eidsvolls plass

 • 09:00: Christian Frederik statue. Stortingspresident Masud Gharahkhani holder tale og legger ned blomster. Sang ved Kvindelige Studenters Sangforening og elever ved 3. trinn ved Høybråten skole. Høybråten skoles musikkorps spiller.

Gamle Aker Kirke

 • 09:00 : Morgensang i kirken. Bekransning av gravene til Hans Nielsen Hauge og Enevold de Falsen.

Krist kirkegård

 • 09:15: Oberst Krebs’ grav. Tale og kransenedleggelse ved Hans Majestet Kongens Garde. Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps spiller. Æresavdeling fra Hans Majestet Kongens Garde.

Festgudstjenester

 • 09:00: Akershus Slottskirke. Feltprest Nils Terje Lunde. Kantor Lars Notto Birkeland. Tormod Åsgård, trompet. Dørene åpnes kl. 08:40.
 • 13:00: Oslo Domkirke. Domprost Anne-May Grasaas, liturg. Sangere fra Oslo Domkor. Viviane Sydnes, dirigent. Kåre Nordstoga, orgel.

Konserter og dans

 • 09:00: Egertorget langs Karl Johans gate til Rådhuset. Oslo Politiorkester spiller sammen med Østensjø Janitsjar på Egertorget i forbindelse med at politistyrken tar oppstilling langs barnetogets rute fra Youngstorget til Egertorget. Oslo Politiorkester fortsetter å spille langs barnetogets rute mot Slottet til Rådhusplassen
 • 09:00: Universitetsplassen. Subwoolfer opptrer med Kampen Janitsjarorkester og 60 barn fra West End Danse- og Musikalskole.
 • 09:15: Fra Egertorget til Slottet. Leikarringen i BUL danser.
 • 09:55: Universitetsplassen. Gardedrill. Gardistene byr opp til dans.
 • 13:00: Universitetsplassen. Corpsus Juris spiller.
 • 13:30: Rådhusets Borggård. Sagene Janitsjarkorps spiller.
 • 14:00: Aulatrappen på Universitetsplassen. Den norske Studentersangforening synger.
 • 15:00: Oslo Domkirke. Konsert med Oslo Domkor og Kåre Nordstoga, som
 • fremfører verker av Hanna Havrylets, Grieg, Dyrud og Schönberg.
 • 15:30: Karpedammen Scene/Akershus festning. 17. mai-komiteens Festkonsert
 • Torshovkorpset spiller opp før konsertstart kl.15.00.
 • 18:14: Universitetsplassen. Brusteinsball og sang ved Bondeungdomslaget i Oslo.

Barnetoget

 • 10:00: Barnetoget går fra Festningsplassen med Forsvarets stabsmusikkorps først. Barnetoget følger Kirkegata til Karl Johans gate.
 • 10:15: 17. maikomiteens leder hilser Stortinget. Forsvarets stabsmusikkorps spiller, og Oslo Håndverker Sangforening leder allsang: Gud signe vårt dyre Fedreland.
 • 10:30: Barnetoget ankommer Slottet og 17. maikomiteens leder hilser Kongen og Kongefamilien. Forsvarets stabsmusikkorps spiller, og Oslo Håndverker Sangforening leder allsang: Kongesangen og Ja vi elsker.
 • 10:45: Teten i barnetoget ankommer Rådhusplassen.
 • 11:45: Første skole går fra Torggata og slutter seg til siste skole fra Akershus Festning på Karl Johan. Deretter følger skolene som har stilt opp på Youngstorget, og til slutt går skolene fra Stortorget.
 • 12:30: Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps avslutter barnetoget og går fra Stortorget.
 • 13:30: De siste skolene ankommer Rådhusplassen.

Les mer om når barnetoget starter og slutter.
Finn rekkefølgen til barnetoget
Finn ruten til barnetoget.

Festkonsert

Tidene kan avvike.