Salgsplasser i Oslo sentrum

Du må søke om salgsplasser i Oslo sentrum eller leie av areal til arrangement, uteservering eller konsert på offentlig grunn.

Salgsplasser i Oslo sentrum på 17. mai

Du kan søke om salgsplass for salg av is, brus og pølser i Oslo sentrum på 17. mai.

Hvem kan søke om salgsplass?

Bymiljøetaten forvalter fortau og gågater i Oslo sentrum, i tillegg til områder regulert til park- og friområder. Her gis det ikke tillatelse til enkeltstående salg, annet enn i forbindelse med lukkede arrangementer.

Vi gjør unntak i forbindelse med salgsboder på 17. mai. Vi har åtte salgsplasser til salgsboder som er vederlagsfrie, disse er forbeholdt skoleklasser, men ideelle organisasjoner kan også søke.

Plassene er beregnet for salg av is, brus og pølser.

Trekning av søkere

Vi foretar en trekning mellom de som søker. Trekningen foregår etter 1. mai.

De som blir trukket ut, mottar tillatelse med oversikt over hvilken standplass de har fått. Disse trekkes tilfeldig, slik at det er ikke gitt at man får den plassen man søker på i utgangspunktet.

De som får avslag får beskjed om dette.

Send søknad

Send søknad om salgsplass til Bymiljøetaten (logg inn)

Salg av heliumballonger er ikke tillatt

Det vil ikke bli gitt tillatelse til å selge heliumballonger i Oslo. Dette skyldes både at det er heliummangel i verden og at vi ønsker så lite plastsøppel som mulig i hovedstaden.

Leie av areal

Bedrifter og privatpersoner kan søke om å leie kommunalt areal i Oslo til arrangementer, uteservering og konserter. Du må søke om leie av areal fra Bymiljøetaten eller i bydelene.

Les mer om leie av areal og hvordan du søker.