Leie areal

Gratis og redusert leie av gategrunn

Se hvilke reduserte priser som gjelder for leie av gategrunn som følge av korona. Dette gjelder for uteservering, salgsplasser og lignende, arrangementer og riggplasser.

Leieforhold og betalingsutsettelse

Oslo kommunes eiendomsforvaltere kan gi utsettelse på husleien, inntil det er avklart hvilke statlige støtteordninger som innføres.

Både bedrifter og privatpersoner kan søke om å leie kommunalt areal i Oslo, men du kan ikke leie areal til private eller lukkede arrangementer, som private selskaper eller feiringer.

Når må du søke om å leie areal?

Du må søke om å leie areal av kommunen hvis du på offentlig grunn skal ha

 • uteservering
 • vareutstilling
 • salgsplass
 • standsplass
 • arrangementer
 • konserter/festivaler
 • demonstrasjon/markering
 • filminnspilling/fotografering
 • arrangere løp eller ritt

Hva koster det å leie?

Hvor mye det koster å leie kommer an på hvor i byen du skal leie. Prisene er for visse områder forskjellige for ideelle og kommersielle virksomheter. Alle som ønsker å benytte kommunalt areal må sende inn søknad om leie uansett om det koster noe eller ikke.

Hva må du legge ved søknaden?

Du må legge ved et kart eller en skisse hvor ønsket leieareal er markert. Andre vedlegg til søknaden varierer avhengig av hvor du skal leie, og hva du skal bruke arealet til. 

Ved store arrangementer eller bruk av ild

Ved store arrangementer, som demonstrasjoner, festivaler og konserter, må du varsle Brann- og redningsetaten og politiet minst fire uker før arrangementet. 

Skal du bruke grill eller fyre bål i forbindelse med et arrangement, må du søke om dispensasjon fra bålforbudet.

Skal du sende opp fyrverkeri, må du søke om dette.

Hvor skal du sende søknaden?

Bymiljøetaten behandler søknader for

 • store gater i Oslo sentrum
 • torg og plasser i Oslo sentrum
 • Ekebergsletta, Ekeberg kulturpark, Frognerparken, Grünerhagen, Jakobskirken (friområde), Kampenparken, Kubaparken, Nedre Foss park, St. Hanshaugparken, Torshovdalen, Tøyenparken, Verdensparken og Vaterlandsparken
 • Bislett stadion, Sirkustomta, Sørenga sjøbad og Valle Hovin
 • Huk, Ingierstrand og øyene i indre Oslofjord

Se priser for arealer Bymiljøetaten leier ut (PDF)

Søk her for å leie areal av Bymiljøetaten (logg inn)

Bydelene behandler søknader for

 • mindre arealer, torg og plasser i bydelen
 • fortau i bydelen

Finn prislister og søknadsskjema for arealer i den bydelen du skal leie i.

Når får du svar?

Alle søknader behandles fortløpende. Standard svartid er to uker fra vi har mottatt søknaden.