Leie areal

Både bedrifter og privatpersoner kan søke om å leie kommunalt areal i Oslo.

Når må du søke om å leie areal?

Du må søke om å leie areal av kommunen hvis du på offentlig grunn skal ha

  • uteservering
  • vareutstilling
  • salgsplass
  • standsplass
  • arrangementer
  • konserter/festivaler
  • demonstrasjon/markering
  • filminnspilling/fotografering
  • arrangere løp eller ritt

Hva koster det å leie?

Hvor mye det koster å leie kommer an på hvor i byen du skal leie. Prisene er for visse områder forskjellige for ideelle og kommersielle virksomheter. Alle som ønsker å benytte kommunalt areal må sende inn søknad om leie uansett om det koster noe eller ikke.

Hva må du legge ved søknaden?

Du må legge ved et kart eller en skisse hvor ønsket leieareal er markert. Andre vedlegg til søknaden varierer avhengig av hvor du skal leie, og hva du skal bruke arealet til.

Søk om serverings- eller skjenkebevilling

Hvis du skal selge mat og drikke, med eller uten alkohol, må du søke om serverings- og skjenkebevilling. Les mer og søk om bevilling.

Ved store arrangementer eller bruk av ild

Ved store arrangementer, som demonstrasjoner, festivaler og konserter, må du varsle Brann- og redningsetaten og politiet minst fire uker før arrangementet.

Skal du sende opp fyrverkeri, må du søke om dette.

Hvor skal du sende søknaden?

Torg, parker, gater, friområder og idrettsareal

Bymiljøetaten leier ut torg, parker, gater, friområder og idrettsareal i Oslo.

Du kan søke om å leie areal av Bymiljøetaten til arrangement, demonstrasjoner og markeringer, løp, film og foto, standplass, vareutstilling, markedsføring, uteservering i sentrum eller Musikkpaviljongen i Studenterlunden.

For å søke om leie av et uteareal Bymiljøetaten forvalter, må du logge deg inn. Etter at søknaden er levert kan du følge saksgangen og kommunisere med din saksbehandler. Du kan bare leie utearealer til aktiviteter som er åpne for allmenheten. Eksempelvis kan du ikke leie til lukkede selskaper som bryllup, bursdag, firmafest eller lignende.

Søk for å leie areal av Bymiljøetaten på byleie.no

Se priser for arealer Bymiljøetaten leier ut (PDF)

Mindre arealer, fortau, torg og plasser

Bydelene behandler søknader for mindre arealer, torg og plasser i bydelen, samt fortau i bydelen.

Søk for å leie areal av bydelene

Når får du svar?

Alle søknader behandles fortløpende. Standard svartid er to uker fra vi har mottatt søknaden.