Til innhold

Leie torg, fortau og gater

Alle søknader behandles fortløpende. Standard svartid er to uker fra vi har mottatt søknaden.

Uteservering

Du kan søke om å leie fortau eller gågate utenfor egen virksomhet.

Du må ha serverings- og skjenkebevilling.

Hvor mye det koster og hvilket søknadsskjema du skal fylle ut, kommer an på hvor i byen du skal ha uteserveringen. 

Prislister og søknadsskjemaer for leie av torg, fortau og gater

Vareutstilling

Du kan søke om å leie fortau eller gågate utenfor egen virksomhet hvis fremkommeligheten ikke hindres.

Varer som utstilles/selges ute må ikke avvike fra det vareutvalget som selges inne i forretningen.

Hvor mye det koster og hvilket søknadsskjema du skal fylle ut, kommer an på hvor i byen du skal ha vareutstillingen. 

Prislister og søknadsskjemaer for leie av torg, fortau og gater

Salgsplass på Youngstorget

På Youngstorget kan du selge jordbruksprodukter og andre typer varer. 

Prisliste og kalender Youngstorgets nettsider

Salgsplass på Stortorvet

Stortorvet er byens blomstertorg og det dominerende skal være denne type varer. I vintersesongen vil det også være mulighet til å leie plass for salg av andre typer torgvarer.

Prisliste blomstersalg Stortorvet 2015

Søknadsskjema

Standstillatelse

Vi gir tillatelse til bruk av kommunal grunn i Oslo sentrum for ideelle, ikke-kommersielle ytringer, av f.eks. politisk eller religiøs art.

Hvor mye det koster og hvilket søknadsskjema du skal fylle ut, kommer an på hvor i byen du skal ha standtillatelse. 

Prislister og søknadsskjemaer for leie av torg, fortau og gater

Foodtrucks

I Oslo har kommunen satt av en del plasser der foodtrucks kan få servere mat. Dette er plasser kun godkjente biler kan stå på. 

Pris, regler og søknadsprosess for foodtrucks.

Generelle regler for leie av område

Møbler

Markiser, parasoller og møbler bør være i beslektede farger, i lyse sand- og jordfarger (ikke signalfarger). Platåer tillates ikke. Møblene settes rett på bakken.

Møbleringsgrensene i kjøregatene i sentrum skal minimum være 2 meter fra fortauskant.

For tverrgatene til Karl Johans gate skal møbleringen i gågatene følge ytterlinjene på nedsenket fortauskant

Grensemerker

Avgrensninger må gjøres med frittstående blomsterkasser, tau, kjede eller lignende. Skillegjerder med seglduk, plater og sprosser tillates ikke.

Arealet skal ha en rektangulær form og være sammenhengende ut fra vegglivet.

Når kravet til fri bredde/ fortausbredde er innfridd, kan det leies areal langs virksomhetens fasade og ut på fortau.

Øvrige regler

  • Uteserveringen eller vareutstillingen kan ikke hindre fremkommelighet
  • Du kan ikke bruke høyttaler, mikrofon, fakler eller lignende.
  • Du kan ikke plassere plassere løse reklameskilt på eller utenom leiearealet.
  • Du kan ikke fremleie arealet.
  • Hygieneforskrifter skal følges. Leietaker har ansvar for daglig renhold av arealet.
  • Uteserveringen skal være betjent, og følge åpningstiden som er satt i bevillingen.
  • Alt salgsutstyr skal være fjernet etter stengetid.
  • Utsalget eller vareutstillingen skal være under tilsyn.

Egne regler for Karl Johans gate

For Karl Johans gate skal midtbanen på 8 m være sammenhengende og åpen fra Frederiks gate til Jernbanetorget uten noen form for temporær møblering. For gågaten i østre løp, fra Egertorget ned til Oslo S., betyr det at møbleringsgrensene skal følge linjeføringene i belegget som mot nord angis av lykterekken og mot syd av markert renne for spillvann. For vestre løp fra Egertorget til Frederiks gate skal møbleringsgrensene på fortauene mot nord og syd være fra 4 til minimum 3,5 m., fra ytterlinje fortauskant til møblering.

Leieberegning og leieperiode

Det kan inngås kontrakt for kalenderåret, for sesong i tidsrommet 01.april - 30. september, eller for minst en måned. For uteserveringer kan det i tillegg inngås kontrakt for vintersesong i tidsrommet 01. oktober - 31. mars. Minste leieareal er 1 kvadratmeter.

Ved spesielle arrangementer som bilfrie dager og lignende, kan tilleggsareal leies under gitte forutsetninger. Kontakt oss for nærmere opplysninger.