Til innhold
Gate, transport og parkering

Leie torg, fortau og gater

Leieforhold og betalingsutsettelse

Oslo kommunes eiendomsforvaltere kan gi utsettelse på huseien, inntil det er avklart hvilke statlige støtteordninger som innføres.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.