Leie torg, fortau og gater

Gratis og redusert leie av gategrunn

Se hvilke reduserte priser som gjelder for leie av gategrunn som følge av korona. Dette gjelder for uteservering, salgsplasser og lignende, arrangementer og riggplasser.

Leieforhold og betalingsutsettelse

Oslo kommunes eiendomsforvaltere kan gi utsettelse på husleien, inntil det er avklart hvilke statlige støtteordninger som innføres.