Søk om plass til foodtruck

Bymiljøetaten inviterer herved til å delta i "Konkurranse for tildeling av tillatelser til mobile gourmetgatekjøkken."

Om foodtrucks

Konseptet gourmetgatekjøkken eller foodtruck er motordrevne kjøretøy med fire hjul som selger ferdiglagede matretter til forbipasserende/ On-the-way, en type rullende restaurantvirksomhet. Hensikten er å gi osloborgerne og besøkende et større og mer variert tilbud og et konsept som beriker Oslo by. Dette innebærer tillatelse for plassering av foodtruck på kommunal grunn til en avtalt leiepris. Seks arealer er tilgjengelig for de godkjente foodtruckene: Rådhusplassen, Spikersuppa, Europarådets plass, Christian Frederiks plass, Kubaparken og Stortorvet. Til sammen består ordningen av 23 plasser.

Per i dag er det 4 ledige plasser i ordningen. Vi gjør oppmerksom på at det kan tilkomme flere plasser ved eventuell manglende fornyelse av eksisterende avtaler i ordningen.

Hva får du? 

Tillatelse for plassering av foodtruck på kommunal grunn. I Oslo har kommunen satt av flere plasser der foodtrucks kan få servere mat. Disse arealene er tilgjengelige for godkjente biler: 

 • Christian Frederiks plass: 4 
 • Europarådets plass: 2 
 • Kubaparken: 6 
 • Rådhusplassen: 6 
 • Spikersuppa: 3 
 • Stortorvet: 2

Hva koster det?

Kontraktens varighet er satt til ett år, fra 1. april 2024 til 31. mars 2025, med mulighet for forlengelse.

Pris per plass i ordningen er 47 072,50 kroner årlig.

Slik søker du

Plasser i foodtrucksordningen tildeles gjennom utlysning. Søker må ha et tydelig matkonsept og alle matrettene på menyen skal være i sammenheng med dette matkonseptet. Matkonseptet bør være unikt og attraktivt. Det vil også gis uttelling for å tilby et konsept som treffer befolkningen bredt. Dette ved eksempelvis å tilby alternativer tilpasset allergikere, veganer og vegetarianere etc.

Tilbudet som leveres skal være på norsk, være skriftlig og bindende. Tilbudet skal også være tydelig merket "Søknad på utlysning Foodtrucks”.

Tilbudet skal leveres til: postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Siste frist for innlevering av tilbud er 31.03.2024, klokken 23:59. For sent innkomne tilbud vil bli avvist. Leverandørene er bundet av tilbudet til 13.05.2024 klokken 23:59.

Tilbudet skal inneholde:

 • firmaattest
 • skatteattest
 • utfylt kravspesifikasjon, se vedlegg under.
 • signert tilbudsbrev, se vedlegg under.
 • bilde av foodtruck og meny
 • kopi av vognkort

BYM ønsker at alle foodtruckene skal ha et unikt konsept, som ikke er i direkte konkurranse med øvrige tilbud og eksisterende leverandører. Skulle noen av leverandørene levere tilbud med samsvarende konsept, vil BYM velge ut det beste av de tilbudene, basert på driftskonsept og bærekraft/miljø. Det er ikke anledning til å levere tilbud som samsvarer med eksiterende leverandører. Det vises til vedlegg med liste over eksisterende foodtrucks i ordningen.

Konkurransen gjennomføres i henhold til lov av 17. juni 2016 nr. 73 om offentlige anskaffelser og forskrift om konsesjonskontrakter (konsesjonskontraktsforskriften FOR-2020-02-13-159 fra 19.02.2020) del I. «Konsesjonskontrakter» er unntatt fra Forskrift for offentlige anskaffelser (FOA), jfr. FOA § 2-1 (1), bokstav c.

Avtaleforholdet vil bli regulert av vedlagte kontrakt, se under. Det presiseres at leverandørene som vinner konkurransen, og som får kontrakt, for egen regning og risiko skal drifte sitt tilbudt konsept i tråd med krav og betingelser, samt innlevert tilbud. Den fulle driftsrisikoen for ordningen tilligger leverandørene, som må tjene inn sine investeringer og kostnader.

Frist for å søke 

31. mars 2024 klokken 23:59. 

Kontakt 

Bymiljøetaten ved Maria Klokkersund Snerte, e-post: postmottak@bym.oslo.kommune.no

 Vedlegg