Fyrverkeri i Oslo

All bruk av fyrverkeri er søknadspliktig, bortsett fra på nyttårsaften. Innenfor Ring 2, samt trehusområdene på Vålerenga og Kampen, er det totalforbud mot avfyring av fyrverkeri.

Søknad om tillatelse til avfyring av fyrverkeri

Skal du sende opp fyrverkeri eller avfyre pyrotekniske effekter på arrangementer, må du søke om tillatelse til dette. Forbrukere har kun anledning til å avfyre markfyrverkeri kategori II og III.

Søknaden må sendes minimum 3 uker før ønsket avfyringsdato.

Innendørs bruk av scenepyro

Vi gir ikke tillatelser til avfyring av pyrotekniske sceneeffekter innendørs. Bakgrunnen for dette er at forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer (2002) § 2-10 femte ledd primært regulerer utendørs bruk, og ikke er ment å gi tillatelser til innendørs bruk. Dette er presisert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en uttalelse 30. november 2022.

Det er eier som kan gi tillatelse til bruk av pyrotekniske sceneeffekter i sitt bygg. Alle bygningseiere må som et minimum gjøre seg kjent med tillatelsene til byggverket etter plan- og bygningsloven og de prosjekterte forutsetningene og begrensningene. Her fremgår det blant annet hva byggverket er godkjent brukt til, og eventuelle begrensninger i bruken.

Det er den profesjonelle pyroteknikeren som har ansvaret for å ivareta sikkerheten, og utarbeide skriftlige planer og rutiner for å ivareta sikkerheten ved avfyring av pyrotekniske sceneeffekter.

Planlegger du å bruke pyrotekniske sceneeffekter innendørs i et bygg som normalt ikke brukes til slike tilstelninger, må du sende oss en melding om arrangementet. Send inn melding om arrangement - innlogging via ID-porten.

Søknad om tillatelse til oppbevaring og handel med fyrverkeri

Virksomheter som ønsker å selge fyrverkeri i perioden 27. – 31. desember må sende søknad innen 1. mai samme år. Tillatelse til handel gis for ett år av gangen

Det er innført gebyr for behandling av søknader. Gebyrsats for søknad om handel med fyrverkeri er kr 2500.

Forskrift om gebyr for fyrverkerihandel i Oslo

Innlevering av ubrukt fyrverkeri

Brannvesenet tar ikke i mot fyrverkeri. Importører og forhandleren du kjøpte fyrverkeri av, er pliktig til å ta i mot fyrverkeri du måtte ha til overs.

I Oslo har Svea Fyrverkerier AS (Fred Olsens gate 6) og Engelsrud NFI Fyrverkeri AS (Smalvollveien 6) butikkutsalg hvor ubrukt fyrverkeri kan leveres.

Fyrverkeri i Oslo på nyttårsaften

Oslo kommune arrangerer ikke offentlig fyrverkeri i år.

Du har lov til å sende opp godkjent fyrverkeri utenfor ring 2 på nyttårsaften mellom klokken 18:00-02:00. Oppskytingen må ikke foregå i nærheten av tørr skog og andre brennbare omgivelser.

For en best mulig feiring av det nye året er det noen viktige ting å huske på:

  • Det er forbudt å la barn under 18 år skyte opp fyrverkeri
  • Bruk vernebriller, også barn og skuelystne bør beskytte seg med briller.
  • Skyt opp privat fyrverkeri på trygg avstand fra andre mennesker, biler og bygninger.
  • Raketter med styrepinner er forbudt alle steder
  • Privatpersoner kan ikke innføre fyrverkeri fra utlandet

Les mer om fyrverkerireglene, for en sikker og skadefri nyttårsaften(Sikker hverdag)

Forbudssone

I Oslo er det områder i sentrum hvor det er forbudt for privatpersoner å skyte opp fyrverkeri. Områdene det gjelder er innenfor Ring 2, og ved trehusbebyggelsen på Kampen og Vålerenga. Se detaljert kart over forbudssoner.

Du kan les mer om forbudssoner i Forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkerilovdata.no.

Bruk av nødbluss

Nødsignaler skal kun brukes i nødsituasjoner. Vi gir derfor ikke tillatelse til avfyring av nødbluss. Du kan lese mer om bruk av nødbluss her (PDF 0,3MB).

Saluttering

Saluttering med bruk av kanon håndteres av Politiet, og søknad sendes til post.oslo@politiet.no.

Flyvende lanterner

Det er ikke lov å sende opp flyvende lanterner, fordi de kan utgjøre en stor brannfare. Ønsker du mer informasjon om regelverket, se forskrift om brannforebygging § 3. Generelle krav til aktsomhet.