Bekransninger

På nasjonaldagen legges det ned krans ved en rekke gravsteder og monumenter i hovedstaden, for å minnes flere av Norgeshistoriens viktigste skikkelser. Her finner du oversikt over bekransningene i regi av Oslo kommune.

Om bekransningene

Bekransningene skjer mellom kl. 8 og kl. 9 på morgenen 17. mai.

Gangen i hver enkelt bekransning er at det holdes en kort tale før kransenedleggelsen og et kulturelt innslag. Mange Osloborgere møter opp for å starte nasjonaldagen med flotte ord og historisk sus på en eller flere av bekransningene.

Talerne er invitert av 17. mai-komiteens medlemmer, hvor hvert enkelt parti inviterer én taler. Unntaket er Utdanningsforbundet, som inviterer en elev fra skolen som går først i barnetoget til å tale ved Henrik Wergelands grav. Her ser du hvem som sitter i 17.mai-komiteen.

Bekrasningene på Vår Frelsers Gravlund tegnspråktolkes av Magnus Sundgot.

Årets talere

Bysten av Fernanda Nissen: Amanda Delara Nikman

 • Torshovparken kl. 08:00
 • invitert av Arbeiderpartiet
 • kulturinnslag: mer informasjon kommer

Amanda Delara Nikman er en prisbelønt popartist som har utgitt flere kjente låter. Amanda er en samfunnsengasjert kvinne med hjerte for Oslo og vår mangfoldige befolkning. I likhet med Fernanda Nissen, har Nikman et stort engasjement for kvinne- og likestillingskampen. Hun har særlig vært tydelig på å adressere frihetskampene for kvinnene i Iran. Hun bruker både sosiale medier og låtene sine til å ta kampene, så vel som de tøffe samtalene med omverdenen.

Statuen av Camilla Collett: Ingrid Wergeland

 • Slottsparken kl. 08:00
 • invitert av SV
 • kulturinnslag: mer informasjon kommer

Ingrid Wergeland er den perfekte kandidaten til å holde tale for Camilla Collett. Ingrid er forfatter og svært opptatt av mangfold, likestilling og politisk deltakelse. Bøkene hun har skrevet handler om å styrke arbeidsmiljøloven, deltidsarbeid og fordeler av å jobbe kortere dager. Ingrid Wergeland og Camilla Collett er i fjern slekt, og Colletts pikenavn var nettopp Wergeland.

Krigsseilermonumentet: Olav C. Tveiten

 • Bygdøy kl. 08:30
 • invitert av Partiet Sentrum
 • kulturinnslag: sang ved Oslo Damekor

Krigsveteran Olav C Tveiten sitter i styret for Veteranforbundet SIOPS, og har militær bakgrunn som major, spesialsykepleier og hæroffiser. Ved avskjed var det 38 år siden Tveiten startet tjenesten. Tveiten var i Afghanistan fra 2005 til 2011, med siste stilling som oversykepleier/troppssjef for det norskledede og flernasjonale sykehuset i Faryab.

Skulpturen av Sigrid Undset: Monica Goksøyr

 • Stensparken kl. 08:30
 • invitert av MDG
 • kulturinnslag: mer informasjon kommer

Monica Goksøyr er prisbelønt forfatter og jurist. Hun har en master i rettsvitenskap og jobber til daglig som jurist i staten. I 2023 debuterte Goksøyr med novellesamlingen Slemme jenter, som hun mottok Tarjei Vesaas' debutantpris for. Goksøyrs debutsamling er også nominert til LOs litteraturpris for å løfte og skildre viktige historier om seksuell trakassering og maktulikhet i arbeidslivet.

Christian Magnus Falsens grav: Adele Matheson Mestad

 • Gamlebyen Gravlund kl. 08:30
 • invitert av KRF
 • kulturinnslag: Oslo Janitsjar spiller

Christian Magnus Falsen regnes som grunnlovens far. Han var sentral i utformingen av en radikal grunnlov for sin tid, basert på opplysningstidens idealer. Han er regnet som sentral for å få ytringsfrihet tydelig inn i vår grunnlov, og at det skulle være lov å kritisere statsapparatet. Fra Falsen går det en tydelig tråd til Adele Matheson Mestad, som har vært direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) siden 2019. I 2020 ble hun medlem av regjeringens ytringsfrihetskommisjon, som leverte sin rapport i 2022.

Henrik Wergelands grav: Sebastian Sook Foss

 • Vår Frelsers Gravlund kl. 08:00
 • invitert av Utdanningsforbundet
 • kulturinnslag: sang og musikk av 10. klassinger fra Hovseter skole

På årets nasjonaldag går Hovseter skole først i barnetoget, fordi Hovseter fyller 50 år. Det er tradisjon for at en elev fra skolen som går først i toget taler ved Henrik Wergelands grav, som er nasjonaldagens første bekransning på Vår Frelsers Gravlund. I år har elevrådsleder Sebastian Sook Foss ved Hovseter fått dette ærefulle oppdraget.

Bjørnstjerne Bjørnssons grav: Christian Mikkel Dobloug

 • Vår Frelsers gravlund kl. 08:15
 • invitert av FrP
 • kulturinnslag: sang ved Akademisk korforening og Peblingene

Christian Mikkel Dobloug er siviløkonom med mastergrad i strategi og diplomati. Han er eier av kulturminnet Peer Gynt-gården i Gudbrandsdalen og honorær konsul for republikken Kazakhstan. Doblougs tippoldefar var i Bjørnsons omgangskrets og en sentral skikkelse i nasjonsbyggingen. Dobloug har selv et stort engasjement for å hedre kulturhistoriske personer. Han ser på Bjørnson og Wergeland som de vi i første rekke har å takke for at 17. mai er blitt en raus, inkluderende og varm nasjonaldag, fri for militærparader og ekskluderende nasjonalisme.

Henrik Ibsens grav: Danby Choi

 • Vår Frelsers Gravlund kl. 08:25
 • invitert av Høyre
 • kulturinnslag: sang ved Akademisk korforening og Peblingene

Danby Choi er en norsk journalist, som siden 2013 har vært redaktør for avisen Subjekt. Han er også grunnlegger og eier av Subjekt. Choi er en synlig aktør i den offentlige debatten om ytringsfrihet, og som kritiker av det han omtaler som «woke», «kanselleringskultur» og «identitetspolitikk». Han er en uttalt beundrer av det utrettelige arbeidet Henrik Ibsen gjorde.
Ibsen var en fremtidsrettet kunstner, til etterfølgelse for vår tids kunstnere og journalister.

Hansteen og Wickstrøms grav: Janne Lisesdatter Håkonsen

 • Vår Frelsers Gravlund kl. 08:35
 • invitert av Rødt
 • kulturinnslag: sang ved Oslo Håndverker Sangforening

Håkonsen jobber som lokomotivfører og kjører tog for Vy i Oslo. Hun er aktiv i fagbevegelsen og har i mange år drevet fagforeningskamp gjennom Norsk Lokomotivførerforbund. Hun er også leder av Lokomotivpersonalets Forening Oslo. Håkonsen er opptatt av internasjonal solidaritet og er en stolt antifascist. Gjennom foreningen arrangerer hun hver 1. mai en minnesmarkering for Osvald-gruppa og de falne i NSB.

Anna Rogstads grav: Kristin Lund

 • Vår Frelsers Gravlund kl. 08:45
 • invitert av Venstre
 • kulturinnslag: sang ved Oslo Hådverker Sangforening

Generalmajor Kristin Lund er en pionér for likestilling i Forsvaret. Hun var den første kvinnelige offiseren i den norske hæren som ble forfremmet til generalmajor. I 2014 ble hun utnevnt til styrkesjef for FNs fredsbevarende styrke på Kypros. Det gjorde henne til den høyest rangerte kvinnelige sjefen i FN. Lund har siden ledet fredsbevarende oppdrag over hele verden. I likhet med Anna Rogstad, har Lund gjennom hele karrieren kjempet for like rettigheter for kvinner og menn.

17. mai-taler 2023