Finn og bestill påvisning av kommunale vann- og avløpsledninger

Alle som skal grave i grunnen må skaffe seg oversikt over hvor vann- og avløpsledninger går. Se oversikt over kommunale vann- og avløpsledninger, se regler og avstandskrav eller bestill gratis påvisning.

Finn kommunale vann- og avløpsledninger

Se oversikt over vann- og avløpsledninger på Underoslo.no
(gjelder ikke for privatpersoner)

Er du usikker på plassering av kommunale vann- og avløpsledninger, kan du bestille gratis påvisning fra Vann- og avløpsetaten. Se nedenfor.

Regler og avstandskrav

Selv om vi påviser ledninger, gjelder følgende avstandskrav.

Minste avstandskrav til Vann- og avløpsetatens ledninger (i meter fra ytterkant av VAVs ledningsnett)

 • AF/SP/OV <800mm: 2

 • AF/SP/OV 800mm +: 5

 • VL <400mm: 2

 • VL 400mm + : 5

 • Tunneler: 25

Skal du grave nærmere enn avstandskravet må du søke om dispensasjon. Dette gjør du ved å søke om forhåndsuttalelse. Søk om forhåndsuttalelse (Logg inn med elektronisk-ID)

Gjelder tiltaket boring i grunnen, bruk skjema «påslipp av anleggsvann/boring av energibrønn» (Logg inn med elektronisk-ID)

Regler ved graving:

 • Vann- og avløpsetaten gjør oppmerksom på at vi kun påviser antatt trasé og cirka dybde, avvik kan forekomme.
 • Graving med maskin skjer på gravefirma/entreprenørens eget ansvar.
 • Ta kontakt med Vann- og avløpsetaten ved graving dypere enn kommunale hovedledninger, spunting og ved all sprengning (kunde@vav.oslo.kommune.no eller på telefon 23 44 00 00).
 • Ved spunting parallelt med hovedledning skal det være undersøkt om det finnes stikkledninger.
 • Gravefirma/entreprenør må selv anslå ledningens dybde ut ifra koter oppgitt på kartet.
 • Byggekraner, materiallager, brakker, m.m. må ikke plasseres over eller inntil hovedledninger uten skriftlig samtykke fra Vann- og avløpsetaten.
 • Gravefirma/entreprenør er ansvarlig for eventuell skade på hovedledninger som følge av utglidninger av grunnen.
 • Dersom det oppstår eller oppdages skade på Vann- og avløpsetatens infrastruktur skal Vann- og avløpsetaten varsles umiddelbart (døgnbemannet telefon 23 44 09 00).

Se oversikt over normer og forskrifter for arbeid på kommunal grunn

Slik foregår en påvisning

En påvisning betyr at to driftsteknikere kommer fra Vann- og avløpsetaten og viser eller peker hvor vann- og avløpsledninger går. De vil ofte åpne kumlokk for å se hvilken retning ledningene går. Driftsteknikerne vil også spraye eller markere på bakken der hvor ledninger mest sannsynlig ligger.

Påvisningen er gratis.

Bestill påvisning

Vi påviser kun kommunale hovedledninger for vann- og avløp, ikke private stikkledninger. Ønsker du informasjon om de private ledningene kan du bestille situasjonskart ved å sende en e-post til vår kundeseksjon.

Bestilling av påvisning må sendes minst fem virkedager før påvisning skal gjennomføres.

Hvem kan bestille?

Både firma og privatpersoner kan bestille påvisning av ledninger.

Bestillingen må inneholde

 • Hva ønsker du å påvise?
  • Vann- og avløpsledninger
  • Kun avløpsledninger
  • Kun vannledninger
 • Kontaktperson og telefonnummer
 • Sidnr på ledninger du ønsker påvist (gjelder ikke for privatpersoner)
 • Ønsket dato og klokkeslett for påvisning

Send bestilling

Send bestillingen på e-post til: kunde@vav.oslo.kommune.no
Merk emnefeltet med: Bestilling av påvisning VA

Kontakt

Har du spørsmål, ta kontakt med Vann- og avløpsetaten på kunde@vav.oslo.kommune.no eller på telefon 23 44 00 00.