Kart-bestilling på nett: Underoslo.no

I vår nettbutikk underoslo.no kan du som er rørlegger, entreprenør eller arkitekt hente ut kart og dokumenter, f.eks. stikkledningskart, tilknytningspunkt, kum- og ledningshøyder, trykksoner og dimensjoner. Du kan også tegne direkte i kartet.
Underoslo.no er ikke tilgjengelig for privatkunder.

VA-kart for Oslo kommune

Alle opplysninger i kartet er veiledende og ikke uttømmende. Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Til orientering går ledningene ikke alltid rettlinjet mellom kummene. Vi kan derimot utføre påvisning i marken ved henvendelse.

Nedlasting og bruk er tillatt for profesjonelle kunder som har bruk for dette i arbeidet. Kartdata er beskyttet gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. av 12. mai 1961. Kartbilder og dokumenter kan ikke gjengis i trykte publikasjoner eller gjengis som digital informasjon uten innhenting av tillatelse fra Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten.

Ny versjon av løsningen er under arbeid og kommer til høsten 2022. Du skal logge inn med samme bruker som tidligere.

Logg inn

Logg inn på underoslo.no

Brukerveiledning

Brukerveiledning for Underoslo.no

Tilgang og priser

Ditt firma må inngå en avtale med Ambita AS for tilgang til Underoslo.no. Følg linken nedenfor, fyll inn informasjonen som kreves og du vil få tilsendt påloggingsdetaljer fra Ambita AS.

2024: Det koster kr 916 i året i administrasjonsgebyr.
Alle stikkledningsdokumenter er gratis. Hovedledningskart og vektordata faktureres gjennom Ambita AS.

Bli kunde på Infoland