Fettutskiller

Virksomheter som produserer eller serverer mat, må ha fettutskiller og tømme den regelmessig.

Søknad om forhåndsuttalelse, registrering og sluttdokumentasjon

Ved ny etablering, tilknytning eller ny virksomhet eksisterende tilknytning må du registrere fettutskiller.

Når et prosjekt er ferdig må du sende inn sluttdokumentasjon, med tegninger stemplet, signert og markert med: «Som bygget» av en fagkyndig.

Det er det samme skjemaet som brukes for å registrere ny fettutskiller og for å sende inn sluttdokumentasjon.

Registrering og sluttdokumentasjon

Årsrapportering og løpende rapportering

Virksomheter skal sende inn fullstendig rapportering innen 1. mars neste år. Rapporten skal inneholde dokumentasjon om:

 • Antall tømminger
 • Utført tilstandskontroll av fettutskilleren.

Skjema for rapportering

Hvem må ha fettutskiller?

Alle virksomheter som har avløpsvann som inneholder fett, skal ha fettutskiller.

Eksempler på virksomheter som må ha fettutskiller:

 • Restauranter
 • Kafeer og konditorier
 • Catering og ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken og kiosker
 • Pizza- og hamburgerbarer
 • Kantiner
 • Slakterier
 • Kjøttforedlingsbedrifter
 • Fiskeforedlingsbedrifter
 • Hermetikkindustri
 • Margarin- og matoljeindustri
 • Friteringsindustri
 • Bakerier
 • Meierier
 • Røkerier
 • Matbutikker med steke-/grillavdeling

Listen er ikke uttømmende.

Installere fettutskiller

 • Virksomheter etablert etter 7. januar 2019 må installere en fettutskiller før oppstart.

 • Virksomheter etablert før 7. januar 2019 som ikke har en fettutskiller, må installere en innen 7. januar 2020.

 • Hvis du ikke har en fettutskiller, eller skal starte ny virksomhet, ta kontakt med en leverandør for å få hjelp til å velge rett størrelse på utskilleren.

 • Kun fettutskillere som er dimensjonert etter Norsk Standard NS-EN 1825-1 og NS-EN 1825-2 er godkjent.

Slik fungerer fettutskilleren

En fettutskiller fungerer etter prinsippet om at fett er lettere enn vann. I utskilleren flyter fettet opp til overflaten og holdes tilbake, mens vannet renner videre ut på avløpsnettet. For at fettutskilleren skal fungere, må den tømmes og rengjøres regelmessig.

Se vår veileder for mer informasjon fettutskiller (PDF 1,3MB).

Tømme og rapportere fettutskiller

Virksomheten må ha en tømmeavtale med et tømmefirma. Avtalen må være gyldig til enhver tid. Tømmefirma kan også rapportere for virksomheter dersom dette avtales på forhånd. Rapportering av tømming kan forgå løpende eller ved årsrapportering 1. mars.

Som hovedregel skal fettutskilleren tømmes minst fire ganger i året. Kommunen kan bestemme at fettutskilleren skal tømmes oftere/sjeldnere.

Hvis fettutskilleren ikke tømmes og renses regelmessig, vil fettholdig avløpsvann slippes urenset ut på avløpsnettet.

Tilstandskontroll

Minst en gang per år skal det utføres en tilstandskontroll. Følgende må gjøres:

 • Fettutskilleren må tømmes fullstendig og rengjøres grundig med varmt vann under trykk

 • Alle overflater i fettutskilleren skal etterses og vedlikeholdes. Dette omfatter også pumper, ventiler og lignende.

 • Etter kontrollen skal fettutskilleren fylles med rent vann.

Dette gjør du med frityrfettet

Frityrfett skal aldri helles i avløpet eller i fettutskiller. Årsaken er at frityrfett stivner veldig raskt og fører til problemer.

Du kan gjøre en av disse tingene:

 • levere frityrfettet på godkjent mottak

 • inngå en avtale med et privat firma om henting av frityrfettet

Regelverk og veileder

Oslo kommune har en lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett. Forskriften trådte i kraft 7. januar 2019.

Virksomheten (den som forurenser) er ansvarlig for å overholde forskriftens krav.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med Vann- og avløpsetatens kundeseksjonen på telefon 23 44 00 00 eller e-post kunde@vav.oslo.kommune.no.