Bestilling av vannavslag og arbeider

Planlegger du arbeider eller stenging av vannet på kommunale ledninger, må dette avtales med Vann- og avløpsetatens rørleggere.

 

Bestill arbeid og vannavslag

For å bestille arbeid og vannavslag på kommunale vann- og avløpsledninger må du først ta kontakt med oss og avtale tidspunkt. Dette gjelder for eksempel anboring og forgrening, plugging, kumarbeider, rensing og bytting av anboringsklammer eller andre arbeider som krever vannavslag på kommunal ledning. Vi anbefaler å ta kontakt i god tid før planlagte arbeider.

Husk at ved nybygg/tilbygg skal tilknytningsgebyr være beregnet og betalt før du kan bestille tid for ny tilknytning til vann og avløp.

Smitteverntiltak

Fra og med 17. mars 2020 vil vi i størst mulig grad unngå og begrense vannavstenginger som medfører at eiendommer mister vannet. Årsaken er det pågående utbruddet av koronavirus, og at tilgang til rennende vann er et meget viktig tiltak for smittevern. Dette gjelder inntil videre.

Slik gjør du

Ring oss mellom klokken 7:30 og 14:00 for å avtale tid:

  • For å bestille vannavslag og arbeider ring 479 09 817.
  • For kumarbeider på vannledning ring  477 99 307.

Når tidspunkt er avtalt fyller du ut vårt elektroniske bestillingsskjema. Skjemaet må sendes oss innen kl. 10:00, tre virkedager før arbeidet skal utføres.

Bestill arbeider og vannavslag

Utføre arbeider utenom arbeidstid

Dersom du skal utføre arbeider utenom ordinær arbeidstid (07:00-15:00) vil du bli fakturert. Skjemaet gjelder som rekvisisjon når det er ferdig utfylt og sendt inn. Skjemaet må sendes inn innen klokken 10:00, fem virkedager før arbeidet skal utføres.

Relevante dokumenter

Varsel om stenging av vann (PDF 0,6MB)
Veileder for grøftearbeid (PDF 4,3MB) 
Skjema for trykkprøving og desinfeksjon (PDF 0,1MB)

Skjema for bestilling av rørinspeksjon vannledning (PDF 0,1MB)