Bestilling av vannavslag og arbeider

Planlegger du arbeider eller stenging av vannet på kommunale ledninger, må dette avtales med Vann- og avløpsetatens rørleggere.

Dette gjelder for eksempel anboring og forgrening, plugging, kumarbeider, rensing og bytting av anboringsklammer eller andre arbeider som krever vannavslag på kommunal ledning. Vi anbefaler å ta kontakt i god tid før planlagte arbeider.

Husk at ved nybygg/tilbygg skal tilknytningsgebyr være beregnet og betalt før du kan bestille tid for ny tilknytning til vann og avløp.

Slik gjør du

Ring oss mellom klokken 07:30 og 14:00 for å avtale tid. Arbeidets beliggenhet avgjør hvilket nummer som er riktig å kontakte:

Du kan finne ut hvilket nummer som er riktig å kontakte ved å søke opp adressen i kartet.

Kart som viser øst og vest for Akerselva

Når tidspunkt er avtalt fyller du ut vårt elektroniske bestillingsskjema. Skjemaet må sendes oss innen kl. 10:00, tre virkedager før arbeidet skal utføres.

Bestill arbeider og vannavslag

Utføre arbeider utenom arbeidstid

Dersom du skal utføre arbeider utenom ordinær arbeidstid (07:00-15:00) vil du bli fakturert. Skjemaet gjelder som rekvisisjon når det er ferdig utfylt og sendt inn. Skjemaet må sendes inn innen klokken 10:00, fem virkedager før arbeidet skal utføres.

Relevante dokumenter

Varsel om stenging av vann (PDF 0,6MB)
Veileder for grøftearbeid (PDF 4,3MB)
Skjema for bestilling av rørinspeksjon(PDF)
Skjema for trykkprøving og desinfeksjon (PDF)