Søk om forhåndsuttalelse i byggesaker

Du trenger ikke å søke dersom:

  • Det gjelder punktreparasjon ved akutte lekkasjer, eller rehabilitering av avløpsledninger med innvendig strømpe (uten graving).
  • Du skal gjøre andre arbeider på innvendige vann og avløpsledninger enn de som er nevnt under. Oppussing av bad kan for eksempel gjøres uten å søke.

Du må søke dersom du skal:

  • Bygge, grave eller heve terrenget (mer enn 50 cm) nærmere enn to meter fra små vann- og avløpsledninger. For vannledninger over 400 mm og avløpsledninger over 800 mm er avstandskravet fem meter. For tunneler er det 25 meter.
  • Arbeide på utvendige vann- og avløpsledninger, for eksempel tilkobling eller rehabilitering. Arbeider på private stikk- eller fellesledninger er også søknadspliktig.
  • Senke husets laveste sluk (endre bunnledningsplan)
  • Installere sprinkleranlegg
  • Bygge svømmebasseng
  • Installere olje- eller fettutskiller

Søknad om forhåndsuttalelse

Søk om forhåndsuttalelse til igangsettingstillatelse

Søknadsskjema for forhåndsuttalelse til igangsettingstillatelse brukes i alle søknadspliktige tiltak.

Søk om forhåndsuttalelse til rammetillatelse

Søknadsskjema for forhåndsuttalelse til rammetillatelse brukes normalt bare i større byggeprosjekter eller dersom kommunens ledninger må flyttes for at et byggetiltak skal kunne gjennomføres. Forhåndsuttalelse til rammetillatelse avklarer om byggets plassering og overvannshåndtering aksepteres. Før man kan sette i gang bygging, må man i tillegg søke om forhåndsuttalelse til igangsettingstillatelse.

Plugging og fjerning av tilknytninger

Du må søke om forhåndsuttalelse dersom du skal plugge eller fjerne tilknytninger til vann- og avløpsnettet. Skal du fjerne fettutskiller må du melde dette inn til postmottak@vav.oslo.kommune.no.

Søknad om forhåndsuttalelse ved opphør av tilknytning - plugging (PDF 0,1MB)

Kortvarige vanntilkoblinger

Dersom du bare trenger vanntilkobling i maksimalt 15 dager, kan du søke om lån av vannmåler og vannpost for kortvarig vannforsyning. I slike tilfeller kan avløpet ordnes med portable løsninger.

Boring av energibrønn eller påslipp av anleggsvann

Dersom du skal bore en energibrønn må du søke om en uttalelse om plassering av energibrønn. Vi vurderer da avstanden mellom borepunktet og våre vann- og avløpsanlegg. Vi tillater ikke boring nærmere enn to meter fra hovedledninger. Boring nært vann- og avløpstuneller må vurderes enkeltvis.

Dersom dere har behov for å slippe anleggsvann eller borevann til avløpsnettet må dere alltid søke om dette.

Sluttdokumentasjon

Send inn sluttdokumentasjon i byggesaker eller pluggesaker.

Veileder til byggesak

Se vår veileder til byggesak (PDF 7MB) for mer informasjon om våre krav i byggesaker.