Vann- og avløpsetaten

Om Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Innbyggerne i Oslo forsynes med vann fra to vannbehandlingsanlegg. Det ene ligger på Oset ved Maridalsvannet, mens det andre ligger på Skullerud.

Avløpsvannet renses ved Bekkelaget renseanlegg (BVAS) og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS).

Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Kontakt Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Telefon

Vann- og avløpsetatens beredskapssenter

Telefon
Direktør
Anna Maria Aursund

Mediekontakt

Kommunikasjonssjef
Jean-Yves Manum Gallardo
Mobil

Mediekontakt

Kommunikasjonsrådgiver
Simen Strand Jørgensen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 971185589

e-faktura: fakturasentral@uke.oslo.kommune.no

Les mer om fakturering til og fra Oslo kommunes virksomheter.

Selvbetjeningsløsning for kart over hovedledninger og stikkledningsdokumenter/tegninger:
Underoslo.no

Krav til innmåling:
Krav til dokumentasjon og innmåling av Vann- og avløpsetatens ledningsnett (PDF)
Mal for kumkort (XSX)

Prosjekteringshåndbok (OVA-normer)

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@vav.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 4704 Sofienberg
0506 OSLO
Besøksadresse:
Herslebs gate 5
0561 OSLO