Vann- og avløpsetaten

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 4704 Sofienberg, 0506 OSLO

Besøksadresse

Herslebs gate 5, 0561 OSLO

Vann- og avløpsetaten

Vi i Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Innbyggerne i Oslo kommune forsynes med vann fra to vannbehandlingsanlegg. Det ene ligger på Oset ved Maridalsvannet, mens det andre ligger på Skullerud.

Avløpsvannet renses ved Bekkelaget renseanlegg (BVAS) og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS).

Vann og avløp er en egen kategori på Oslo kommunes nettsted.

Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Kontakt Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Telefon: 23 44 00 00

E-post:

Vann- og avløpsetatens beredskapssenter

Telefon: 23 44 09 00

Direktør

Anna Maria Aursund

E-post:

Kommunikasjonssjef

Mediekontakt

Jean-Yves Manum Gallardo

Mobilnummer: 99 28 96 29

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Mediekontakt

Hanne Sofie Fremstad

Mobilnummer: 91 75 19 99

E-post:

Kommunikasjonsrådgiver

Mediekontakt

Simen Strand Jørgensen

Mobilnummer: 99 56 44 14

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere