Vann- og avløpsetaten

Om Vann- og avløpsetaten

Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner Oslos befolkning med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer.

Vi har ansvar for drift, vedlikehold og fornyelse av byens renseanlegg, ledningsnett og pumpestasjoner for både drikkevann og avløpsvann.

Andre viktige oppgaver er forvaltning av vannkildeområder, tilsyn med vassdragene i byen, veiledning og informasjon til kunder, abonnenter og samfunnet for øvrig.

Innbyggerne i Oslo forsynes med vann fra to vannbehandlingsanlegg. Det ene ligger på Oset ved Maridalsvannet, mens det andre ligger på Skullerud.

Avløpsvannet renses ved Bekkelaget renseanlegg og Vestfjorden avløpsselskap (VEAS).

Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Kontakt Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Kontakt

Vann- og avløpsetatens kundeseksjon

Telefon

Vann- og avløpsetatens beredskapssenter

Telefon
Direktør
Anna Maria Aursund

Mediekontakt

Kommunikasjonssjef
Jean-Yves Manum Gallardo
Mobil

Mediekontakt

Kommunikasjonsrådgiver
Simen Strand Jørgensen
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer 971185589

e-faktura: fakturasentral@uke.oslo.kommune.no

Les mer om fakturering til og fra Oslo kommunes virksomheter.

Selvbetjeningsløsning for kart over hovedledninger og stikkledningsdokumenter/tegninger:
Underoslo.no

Krav til innmåling:
Krav til dokumentasjon og innmåling av Vann- og avløpsetatens ledningsnett (PDF)
Mal for kumkort (XSX)

Prosjekteringshåndbok (OVA-normer)

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@vav.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 4704 Sofienberg
0506 OSLO
Besøksadresse:
Herslebs gate 5
0561 OSLO