Telefonvarsling

Vi varsler alle planlagte og akutte hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Vi benytter SMS og epost for utsendelse av meldinger.

Hvordan finner vi deg?

Vi benytter tre ulike registre for å nå ut med informasjon og varsler til deg:

 1. Privatpersoner: Kontaktinformasjon blir hentet fra DIFIs kontaktregister (Altinn). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente din kontaktinformasjon herfra, for eksempel angående selvangivelsen.
 2. Bedrifter: Bedriften/virksomheten som er registrert på adressen blir varslet med bakgrunn i oppføring i Enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.
 3. Vann- og avløpsetatens tilleggsregister: Tilleggsregisteret kan du benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift/virksomhet eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Se varslemeg.no. Dersom du registrerer deg her, må du selv sørge for å holde informasjonen oppdatert.

Har du ikke blitt varslet?

Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt nummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av Vann- og avløpsetaten til dette formålet.

Registrer ditt nummer i Vann- og avløpsetatens Tilleggsregister – Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (Velg Privat)

Send inn klage på manglende varsling av stengt vann.

Varsling av hele Oslo - befolkningsvarsling

Når vi under spesielle omstendigheter har behov for å varsle alle som bor i Oslo, sender vi bare en melding til hver husstand.

Meldingen sendes til husstandens referanseperson eller den som er registrert med såkalt Personkode 1 i Folkeregisteret. Referansepersonen er i ektepar mannen, i samboerpar kvinnen og i registrerte partnerskap eldste partner. I andre tilfeller er referansepersonen den eldste i husstanden eller familien. Les mer her om personkoder (SSB.no)

Dette gjør vi for å begrense antall meldinger, og dermed kunne gjennomføre en varsling til hele kommunen i løpet av kortest mulig tid.

Sårbare virksomheter

Vårt tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med et mobilnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom vi må stenge vannet.

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer

Registrer din virksomhet i VAVs Tilleggsregister – Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (Velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål

Er mitt mobilnummer registrert?

Du kan sjekke din oppføring ved å logge deg inn her: DIFIs kontaktregister (Altinn).

Jeg har hemmelig nummer. Blir jeg varslet?

Vi varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du likevel ønsker å få varsel fra oss, kan du legge inn ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister på varslemeg.no. Kryss av for "hemmelig".

Hvordan kan jeg få varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

Du kan legge inn andre adresser som du ønsker varsel for i vårt Tilleggsregister:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en PIN-kode på sms, som du bruker for å logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil motta varslinger for.

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle beboere som er folkeregistrert på adressen i et borettslag eller sameie blir varslet. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Difis kontaktregister (Altinn).