Til innhold

Telefonvarsling

Vi varsler alle planlagte og akutte hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Vi benytter SMS og epost for utsendelse av meldinger.

Visste du at...

 • Vann- og avløpsetaten sender ut ca. 150.000 SMS hvert år fordi vi må stenge vannet
 • En lekkasje oppstår akutt og vi varsler med SMS så raskt vi kan

Hvordan finner vi deg?

Vi benytter tre ulike registre for å nå ut med informasjon og varsler til deg:

 1. Privatpersoner: DIFIs kontaktregister (Altinn). Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din epostadresse i dette felles nasjonale kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige vil hente din kontaktinformasjon herfra, for eksempel angående selvangivelsen.

 2. Bedrifter: Bedriftsregisteret på 1881.no. Her kan bedrifter med org.nr. logge inn via mobilnummer og oppdatere kontaktopplysninger.
  Bedrifter kan med fordel registrere nøkkelpersoner/kontaktpersoner i vårt Tilleggsregister. Du kan registrere opptil 6 mobilnummer per adresse. 

 3. VAVs tilleggsregister: Ligger på nettsiden varslemeg.no. Dette er et tilleggsregister som du kan benytte dersom du ønsker å motta varsler for en bedrift (kontaktperson) eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på (pårørende).

Har du ikke blitt varslet?

Hva kan du gjøre?

Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Bor du på et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt nummer på din adresse i vårt Tilleggsregister. Husk å endre hvis du flytter. Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes kun av Vann- og avløpsetaten til dette formålet.

Registrer ditt nummer i Vann- og avløpsetatens Tilleggsregister 
Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (Velg Privat)

Send inn klage på manglende varsling av stengt vann.

Varsling av hele Oslo - befolkningsvarsling

Når vi under spesielle omstendigheter har behov for å varsle alle som bor i Oslo, sender vi bare en melding til hver husstand. Meldingen sendes til husstandens referanseperson eller den som er registrert med såkalt Personkode 1 i Folkeregisteret. Referansepersonen er i ektepar mannen, i samboerpar kvinnen og i registrerte partnerskap eldste partner. I andre tilfeller er referansepersonen den eldste i husstanden eller familien. Les mer her om personkoder (SSB).

Dette gjør vi for å begrense antall meldinger, og dermed kunne gjennomføre en varsling til hele kommunen i løpet av kortest mulig tid.

Sårbare virksomheter

Vårt Tilleggsregister knytter kontaktpersoner til virksomheter med et mobilnummer. Kontaktpersonen vil motta varsel på SMS dersom vi må stenge vannet. 

Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet. Eksempler:

 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer

Registrer din virksomhet i VAVs Tilleggsregister – Velg Tilleggsoppføring – Legg til ditt telefonnummer (Velg Bedrift)

Ofte stilte spørsmål

Er mitt mobilnummer registrert?

Vi sender varsling til alle som er folkeregistrert på en berørt adresse i Folkeregisteret og henter dine kontaktopplysninger fra Difis kontaktregister. Så lenge du har registrert dine kontaktopplysninger i Difis kontaktregister / Altinn vil du bli varslet. 

Hvordan kan jeg få varsel for andre adresser enn min bostedsadresse?

Du kan legge inn andre adresser som du ønsker varsel for i vårt Tilleggsregister:

 • Under "Tilleggsoppføring" klikker du "Legg til ditt telefonnummer".
 • Skriv inn ditt mobilnummer og klikk "send".
 • Du mottar en PIN-kode på sms, som du bruker for å logge deg inn.
 • Her kan du legge til andre adresser du vil motta varslinger for. 

Jeg bor i borettslag/blokk/sameie. Blir alle på min adresse varslet?

Alle beboere som er folkeregistrert på adressen i et borettslag eller sameie blir varslet. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Difis kontaktregister (Altinn).