Til innhold

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Oslo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

Små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Se våre råd ved brunt vann.

Meld gjerne fra til oss om du har klager på drikkevannskvaliteten, lavt trykk eller andre problemer med vann eller avløp.

Kontaktskjema om vann og avløp.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Les mer om telefonvarsling.

Koking av vann

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd:
Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket? 

Hardhet 

I Oslo har vi bløtt / mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5 ºdH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Oslovannets fysisk-kjemiske egenskaper
Normal driftOset vannbehandlingsanlegg (Maridalsvannet)Skullerud vannbehandlingsanlegg (Elvåga)
pH-verdi7,35-7,607,45-8,00
Konduktivitet8,9-10,6 mS/m10,3-12,0 mS/m
Alkalitet0,51-0,68 mmol/l0,60-0,77 mmol/l
Fargetall4-6 mg Pt/l-skala5-7 mg Pt/l-skala
Turbiditet0,05-0,10 FTU0,04-0,10 FTU
Kalk14,7- 17,5 mg Ca/l16,0-20,5 mg Ca/l
Hardhet2,1 - 2,5 ºdH2,2-2,9 ºdH

Drikkevannkvalitet Oslo 2016: Sammendrag (PDF 0,1MB) 
Drikkevannkvalitet Oslo 2016: Fullstendig rapport (PDF 13MB