Til innhold

Drikkevannskvalitet

Vann- og avløpsetaten har iverksatt kokeanbefaling for beboere og virksomheter i et område vest for Mosseveien fra og med Kongshavn og sydover ned til og med Ulvøya, samt øyene Bleikøya, Sjursøya, Ulvøya, Ormøya, Malmøya og Malmøykalven.
Anbefalingen gjelder fra og med torsdag 16. august kl. 17:00. 
Klikk på overskriften for å lese mer og se kart over berørt område.

Drikkevannet i Oslo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

Koking av vann

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd:
Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket? 

Hardhet 

I Oslo har vi bløtt / mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5 ºdH. Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Analyseresultater av vannprøver - oppdatert 31. juli. 

Oslovannets fysisk-kjemiske egenskaper
Oset vannbehandlingsanlegg (Maridalsvannet) målt 30. juli 2018Skullerud vannbehandlingsanlegg (Elvåga) målt 30. juli 2018
pH-verdi7,467,84
Konduktivitet (mS/m)9,8011,2
Alkalitet (mmol/l)0,6200,665
Fargetall ( mg Pt/l-skala)56
Turbiditet (FTU)0,110,07
Kalk (mg Ca/l)16,219
Hardhet (ºdH)2,372,77

Drikkevannkvalitet Oslo 2017: Sammendrag (PDF 0,1MB) 
Drikkevannkvalitet Oslo 2017: Fullstendig rapport (PDF 10MB) 

Ved små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Se våre råd ved brunt vann.

Meld gjerne fra til oss om du har klager på drikkevannskvaliteten, lavt trykk eller andre problemer med vann eller avløp.

Kontaktskjema om vann og avløp.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Les mer om telefonvarsling.

Vannbehandlingsanlegg

Oslo har to vannbehandlingsanlegg; ett på Skullerud og ett på Oset ved Maridalsvannet. Oset forsyner Oslos innbyggere med 90 % av det totale vannforbruket. Skullerud forsyner Oslo øst med de resterende 10 %.

De som får vann fra Skullerud er folk som bor på Nordstrand, Holmlia, Lambertseter og Brannfjell, samt Ski kommune. Enkelte ganger får disse områdene også vann fra Oset vannbehandlingsanlegg på grunn av driftsmessige årsaker.

Ny vannforsyning og vannbehandlingsanlegg i Oslo

Oslo kommune jobber nå med å etablere en ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Den er planlagt ferdig 1. januar 2028.