Til innhold

Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Oslo har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Meld gjerne fra til oss om du har klager på drikkevannskvaliteten, lavt trykk eller andre problemer med vann eller avløp.

Kontaktskjema om vann og avløp.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler alle berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Les mer om telefonvarsling.

Koking av vann

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd.
Hva skal du gjøre når det varsles at vannet må kokes? (72 KB, PDF) 

Hardhet 

I Oslo har vi bløtt / mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5 ºdH. Det betyr at man ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Varsel om endret vannkvalitet fra Oset vannbehandlingsanlegg- 20. juni
Noe lavere kalsium- og alkalitetsnivå enn normalt

Vi har besluttet å redusere CO2-tilsatsen på anlegget med 10 % gjennom sommeren.
Det betyr at vi også må redusere tilsettingen av kalk for å opprettholde samme pH-verdi.

I tabellen under finner du drikkevannets fysiske og kjemiske egenskaper.
Vi forventer ikke større avvik fra dette, men vil allikevel opplyse om at drikkevannet gjennom sommeren vil ha et noe lavere kalsium- og alkalitetsnivå enn normalt.

Vi gjør dette fordi vår leverandør av CO2 etter en brann på deres ammoniakkfabrikk for tiden ikke har noen egenproduksjon av CO2.

Det kan bli aktuelt å gjøre ytterligere små justeringer av vannkvaliteten gjennom sommeren. Vi oppdaterer verdiene i tabellen løpende ved endringer.
Det er forventet at vi går tilbake til normal vannkvalitet i løpet av september.

Oslovannets fysisk-kjemiske egenskaper
Oppdatert 18. juli 2017Oset vannbehandlingsanlegg (Maridalsvannet)Skullerud vannbehandlingsanlegg (Elvåga)
pH-verdi7,40-7,607,70-8,00
Konduktivitet8,9-10,1 mS/m10,3-11,2 mS/m
Alkalitet0,55-0,64 mmol/l0,60-0,70 mmol/l
Fargetall4-6 mg Pt/l-skala5-7 mg Pt/l-skala
Turbiditet0,05-0,10 FTU0,05-0,10 FTU
Kalk14,4-16,6 mg Ca/l16,0-19 mg Ca/l
Hardhet2,0-2,3 ºdH2,2-2,7 ºdH

Drikkevannkvalitet Oslo 2016: Sammendrag (PDF 0,1MB) 
Drikkevannkvalitet Oslo 2016: Fullstendig rapport (PDF 13MB