Drikkevannskvalitet

Drikkevannet i Oslo har høy kvalitet og er trygt å drikke med mindre vi varsler om noe annet.

Kokeanbefaling ved endret drikkevannskvalitet

Ved en kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

Vi sender alltid ut varsler til de som blir berørt av en kokeanbefaling, og vi varsler når kokeanbefalingen er opphevet. Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Drikkevannsforskriften.

Gode råd ved kokeanbefaling

Hardhet

I Oslo har vi bløtt / mykt vann. Verdien er omtrentlig 2,5 ºdH. Det betyr at du ikke behøver å tilsette salt i oppvaskmaskiner.

Fysisk-kjemiske egenskaper

Normale variasjoner i Oslovannets fysisk-kjemiske egenskaper:
ParameterOset vannbehandlingsanlegg (Maridalsvannet)Skullerud vannbehandlingsanlegg (Elvåga)
pH-verdi7,37-7,557,70-8,00
Konduktivitet (mS/m)8,7-10,010,5-11,8
Alkalitet (mmol/l)0,50-0,640,60-0,70
Fargetall ( mg Pt/l-skala)4-84-8
Turbiditet (FTU)0,05-0,120,04-0,10
Kalk (mg Ca/l)13,3-16,416,0-20,0
Hardhet (ºdH)1,9-2,32,2-2,8

Rapporter

Små endringer i vannets kvalitet

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Se våre råd ved brunt vann.

Meld gjerne fra til oss om du har klager på drikkevannskvaliteten, lavt trykk eller andre problemer med vann eller avløp.

Kontaktskjema om vann og avløp.

Varsling om endringer i vannforsyningen

Vi varsler berørte personer og virksomheter ved følgende hendelser:

  • Ved endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • Ved kokeanbefaling av drikkevannet

Les mer om varsling.

Vannbehandlingsanlegg

Oslo har to vannbehandlingsanlegg; ett på Skullerud og ett på Oset ved Maridalsvannet. Oset forsyner Oslos innbyggere med 90 % av det totale vannforbruket. Skullerud forsyner Oslo øst med de resterende 10 %.

Skullerud forsyner områdene Nordstrand, Holmlia, Lambertseter og Brannfjell, samt Ski kommune. Enkelte ganger får disse områdene også vann fra Oset vannbehandlingsanlegg på grunn av driftsmessige årsaker.

Ny vannforsyning og vannbehandlingsanlegg i Oslo

Oslo kommune jobber nå med å etablere en ny vannforsyning fra Holsfjorden til Oslo. Den er planlagt ferdig 1. januar 2028.