Til innhold
Vann og avløp

Stengt vann

 • Dato: 24.01.
  Klokkeslett: 09:00-15:00
  Vannlekkasje: Bånkallstubben
  Vi stenger vannet under reparasjon av et brudd på den offentlige vannledningen fredag 24. januar mellom kl. 09.00 og ca. kl. 15.00. Området som blir berørt er Bånkallstubben.
 • Dato: 23.01.
  Klokkeslett: 09:30-16:00
  Maridalsveien
  Vi stenger vannet torsdag 23. januar mellom kl. 09.30 og ca. kl. 16.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Maridalsveien, Peder Grøns vei og Svensenga. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 23.01.
  Klokkeslett: 09:00-12:00
  Tyristubbveien
  Vi stenger vannet torsdag 23. januar mellom kl. 09.00 og ca. kl. 12.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Tyristubbveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 23.01.
  Klokkeslett: 08:30-12:00
  Rosendalsveien
  Vi stenger vannet torsdag 23. januar mellom kl. 08.30 og ca. kl. 12.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Fjellklangveien, Nordstrandveien og Rosendalsveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.