Til innhold
Vann og avløp

Stengt vann

 • Dato: 18.10.
  Klokkeslett: 09:00-15:00
  Vannlekkasje i Harald Løvenskiolds vei
  Vi stenger vannet under reparasjon av et brudd på den offentlige vannledningen fredag 18. oktober mellom kl. 09.00 og ca. kl. 15.00. Området som blir berørt er Harald Løvenskiolds vei, Griniveien og Svingen terrasse.
 • Dato: 18.10.
  Klokkeslett: 09:00-11:30
  Blindernveien
  Vi stenger vannet fredag 18. oktober mellom kl. 09.00 og ca. kl. 11.30 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Blindernveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.