Til innhold

Stengt vann

 • Dato: 28.04.
  Klokkeslett: 12:00-13:00
  Vannlekkasje i Jomfrubråtveien
  Vi stenger vannet under reparasjon av et brudd på en privat vannledning fredag 28. april mellom kl. 12.00 og ca. kl. 13.00. Området som blir berørt er Jomfrubråtveien, Marielundveien og Skoleveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 28.04.
  Klokkeslett: 09:00-12:00
  Østensjøveien
  Vi stenger vannet fredag 28. april mellom kl. 09.00 og ca. kl. 12.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Østensjøveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 28.04.
  Klokkeslett: 08:00-14:00
  Selvbyggerveien
  Vi stenger vannet fredag 28 april mellom kl. 08.00 og ca. kl. 14.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør. Området som blir berørt er Selvbyggerveien.
 • Dato: 27.04.
  Klokkeslett: 12:00-14:00
  Vannlekkasje i Neuberggata
  Vi stenger vannet under reparasjon av et brudd på en privat vannledning torsdag 27. april mellom kl. 12.00 og ca. kl. 14.00. Området som blir berørt er Neuberggata og Majorstuveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 27.04.
  Klokkeslett: 08:30-12:00
  Hagaveien
  Vi stenger vannet torsdag 27. april mellom kl. 08.30 og ca. kl. 12.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Hagaveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 26.04.-27.04.
  Vannlekkasje i Grønlibakken
  Vi har stengt vannet onsdag 26 april kl. 23.15 grunnet brudd på et vannrør. Vannet vil være tilbake torsdag 27 april ca. kl. 17.00. Området som blir berørt er Grønlibakken, Skappels vei, Haakon Tveters vei og Låveveien. Vannpost med drikkevann finner du ved Grønlibakken 13B