Til innhold
Vann og avløp

Stengt vann

 • Dato: 08.04.
  Klokkeslett: 10:00-12:00
  Tåsenveien
  Vi stenger vannet onsdag 8. april mellom kl. 10.00 og ca. kl. 12.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Tåsenveien og Heierstuveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 07.04.-08.04.
  Klokkeslett: 23:59-05:00
  Karl Johans gate
  Vi stenger vannet tirsdag 7. april mellom kl. 23.59 og onsdag 8. april ca. kl. 05.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Karl Johans gate og Kirkegata. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 07.04.
  Klokkeslett: 08:30-12:00
  Kapellveien
  Vi stenger vannet tirsdag 7. april mellom kl. 08.30 og ca. kl. 12.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Kapellveien, Bjerkealleen og Grefsenveien. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 07.04.
  Klokkeslett: 08:30-12:00
  Odvar Solbergs vei
  Vi stenger vannet tirsdag 7. april mellom kl. 08.30 og ca. kl. 12.00 grunnet nødvendige arbeider på vannrør som blir utført av en privat entreprenør. Området som blir berørt er Odvar Solbergs vei. Entreprenøren har ansvar for å varsle berørte om at vannet blir stengt.
 • Dato: 06.04.
  Klokkeslett: 08:30-14:30
  Bjørn Farmanns gate
  Oppdatert kl. 10:55: Vannet er nå tilbake. Vi stenger vannet for å utføre arbeider på den offentlige vannledningen mandag 6.april mellom kl. 08.30 og ca. kl.14.30. Området som blir berørt er Bjørn Farmanns gate. Vannpost vil bli plassert ved Bjørn Farmans gate 2.